Reklamation av sjuk katt

2019-10-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte en katt ifrån ett katthem, den var 4mån vid köpet och efter 4mån hos mig blir den akut sjuk och enbart sämre så den fick somna in. De misstänks blödarsjuka. Har jag rätt att få ersättning ifrån dem för kostnaden för katten och veterinär kostnaderna eller vad gäller efter så kort tid?Mvh Caroline
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

Eftersom en katt anses vara en sak i lagens mening, samt att du handlar som privatperson (konsument) av ett katthem som är ett företag (näringsidkare), finns reglerna för din fråga i Konsumentköplagen (KKöpL).

Rätt till ersättning

I och med att katten var så pass sjuk att den var tvungen att somna in kan jag konstatera att det förelåg fel i katten (16 § KKöpL). Vidare måste man måste ta hänsyn till tidpunkten katten blev sjuk. Katthemmet är ansvariga för fel som funnits när dom lämnade katten till dig, även om det upptäcks senare (20 § KKöpL). För fel som uppkommer inom sex månader från avlämnandet, får det antas ha funnits vid avlämnandet (20 a § KKöpL). Det vill säga i ditt fall visade sig felet på katten efter fyra månader, vilket innebär att vi får anta att blödarsjukan fanns när du köpte katten. Det är därmed katthemmet som måste bevisa att sjukdomen inte fanns vid köpet, för att inte bli ansvariga.

Hur du ska gå tillväga - påföljderna

Det jag rekommenderar dig att göra nu är att reklamera felet till katthemmet, vilket du måste göra inom två månader från att du upptäckt felet (23 § KKöpL). Innan hävning av ett köp kommer på tal, det vill säga att få pengarna tillbaka, har säljaren rätt att försöka avhjälpa felet eller omleverera (27 § KKöpL). I ditt fall kan inte katthemmet avhjälpa felet, då din katt redan somnat in och sedan ser jag att det kan bli svårt att leverera en ny katt, då en katter skiljer sig åt och inte kan ersättas av en ny katt hur som helst. Det du kan göra är att häva köpet (29 § KKöpL), för att få pengarna tillbaka för katten. Sedan kan du kräva skadestånd för att få ersättning för veterinärkostnaderna. Men det krävs att felet på katten låg inom köparens kontroll, det vill säga att katthemmet visste om eller borde vetat om sjukdomen eller kunde förhindra den på något sätt (30 § och 32 § KKöpL). Det är katthemmet som har måste bevisa att detta för att slippa skadeståndsansvar.

Dina möjligheter

Du ska alltså se till att reklamera så fort du kan för att sedan rikta dina krav (hävning och skadestånd) mot katthemmet. Vid eventuell tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller lämna in en stämningsansökan mot företaget.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Anna Holmlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (951)
2020-02-12 Reklamation till tillverkaren av produkten!
2020-02-10 Kan högre fordonsskatt än vad säljaren lovat utgöra ett fel?
2020-02-05 När har man som konsument rätt att häva ett köp?
2020-02-01 Vad kan man kräva när det visar sig att ett fordon som man har köpt tidigare har blivit utdömt?

Alla besvarade frågor (77187)