FrågaKÖPRÄTTKöplagen24/08/2017

Reklamation av lägenhet som luktar kattkiss

Hej!

Jag sålde en lägenhet i maj 2016. Jag hade då inte bott där själv på ca 5 månader då jag hyrt ut lägenheten.

Säljaren återkom till mig ca 3 månader efter köp och menar att det luktar kattkiss. Jag svarade att jag haft kiss och eventuellt har hon kissat utanför men jag har inte störts av ngn doft. De som hyrde lägenheten innan försäljning klagade men menade att det kom från soffan och det åtgärdade vi. Nu hör köparen av sig igen i augusti 2017 och berättar att hon eventuellt måste riva upp golvet, att hon inte vet vad som är under, att hon haft Anticimex där som menar att det är pga katturin det luktar.

När köparen mailade mig första gången skrev hon i mailet att hon luktat det sen hon flyttade in vilket betyder att hon borde märkt det när hon undersökt lägenheten innan hon köpte, eller? Vad har jag för skyldigheter? Jag har vid försäljning inte informerat om att jag haft husdjur, ingen frågade och eftersom jag själv inte märkt doften har jag inte informerat om detta. Jag har mycket dåligt samvete pga att det är min katt men vill få klarhet i vad jag borde göra.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Vid köp av bostadsrätt gäller köplagen. Lägenheten ska stämma överens med vad som avtalats, vad som får anses ha avtalats och vad som rimligen kan förutsättas av köparen (17 §). Avviker lägenheten från detta räknas den som felaktig. Köparen får inte göra gällande ett sådant fel om det faller inom dennes undersökningsplikt (20 §). Undersökningsplikten innefattar sådant man ser, hör och känner doften av. Köparen måste dessutom reklamera felet inom rimlig tid från det att hon märkte eller borde ha märkt felet (32 §).

Om det är fel på lägenheten som inte faller under köparens undersökningsplikt och som denne reklamerat i tid får denne kräva att säljaren avhjälper felet genom t.ex. sanering (34 §). Om köparen istället vill häva köpet men säljaren vill avhjälpa felet istället, så får köparen häva endast om avhjälpande innebär väsentlig olägenhet för denne (36 §). Om avhjälpande inte kommer fråga får prisavdrag ske motsvarande värdeskillnaden mellan den felaktiga lägenheten och priset som betalades (38 §). Om även detta innebär väsentlig olägenhet för köparen får denne slutligen häva köpet helt och hållet (39 §).

Tolkning av ditt fall

Felet som är aktuellt här är att lägenhet luktar illa från rester av kattkiss. Detta kan klart tänkas vara ett fel i köprättslig bemärkelse. Det är något som man kan förutsätta när man köper en lägenheten. Något som talar emot detta är att du meddelat om att det fanns husdjur tidigare samt att du inte haft anledning att upplysa om någon doft eftersom att du inte uppmärksammat denna. Även om man kan konstatera att doften är tydlig så har den inte varit det för dig, kanske eftersom du vant dig vid den. Därmed bör du anses vara i god tro.

Köparen har alltså varit medveten om att det funnits husdjur i lägenheten tidigare och med denna vetskap har köparen undersökt lägenheten utan att anmärka något om lukten. Utöver detta har säljaren bott 3 månader i lägenheten utan att anmärka om lukten. Detta kan tyda på att du inte har skyldighet att avhjälpa felet. Något som talar emot dig är dock att du inte informerat köparen om lukten trots att du var medveten om att den förra hyresgästen kände av den. Det hade pga detta kunnat tolkas i domstol som att du borde ha berättat detta vid köpet men å andra sidan går undersökningsplikten först i och med att du inte specifikt sagt att det inte finns någon lukt.

Om du anses skyldig att avhjälpa felet så kan du också bli skyldig att betala för deras boende under tiden (40 §).

Vidare rådgivning

Jag kan inte svara på hur utfallet blir för dig i denna fråga och i slutändan är det egentligen bara domstolen som kan det. Du har dock en hel del som talar till din fördel och som du kan ha som underlag om du väljer att bestrida köparens krav. Om det går till domstol och du fortfarande bestrider kraven så kan det vara en god idé att ta hjälp av vår juristbyrå. Mer info om detta finner du här. Det är dock viktigt att komma ihåg att du alltid har möjlighet att förlika dig med köparen, t.ex. att ni betalar hälften var för sanering. Kolla även med era respektive försäkringsbolag om detta är något som de kan täcka.

Hoppas detta får en bra lösning för dig och att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo