FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/10/2019

Reklamation av fel i bostadsrätt när säljaren agerat i strid mot tro och heder

Hej,

Vi har nått en förlikning med köparna av vår förra bostadsrätt angående en vattenläcka i badrummet. Inga försäkringsbolag vill betala pga konstruktionsfel.

Jag och min fru köpte lägenheten med information från dåvarande säljare (och förening) att badrummet var renoverat i stambyte 2009. Det har dock uppdagats att föreningen hade felaktiga angivelser i sin årsredovisning och stambytet gjordes 2006. Det har även uppdagats att den dåvarande ägaren själv gjorde viss rördragning som inte var fackmannamässig och eventuellt inte ens gjordes av hantverkare. Att det är den rördragningen som är orsak till vattenskadan är klarlagt från besiktningsman. Den säljare vi köpte av 2015 har även i en mailslinga påpekat att hon visste om att renoveringen gjordes tidigare än 2009, och att det inte alls var firman som gjorde stambytet som gjorde det ingreppet i gällande badrum.

Vi anser därför att säljaren vi köpte av har misslett oss. Vi anser även att säljaren har handlat grovt vårdslöst genom att inte ta in fackmän för renoveringen och att hon inte har handlat inom ramen för tro och heder när hon med vetskap om detta sålde till oss på falska premisser. Vi undrar nu om vi kan driva något mot tidigare ägare trots att tiden för normal reklamation (2år) har passerat, och i och med att vi har nått förlikning med nuvarande ägare?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på er fråga hittar vi i Köplagen (KöpL).

Reklamationstid vid strid mot tro och heder
Det framgår av 33 § KöpL att ni som köpare har rätt att åberopa fel som föreligger även efter reklamationstiden på två år om säljaren har agerat i strid mot tro och heder eller grovt vårdslöst. Det verkar, enligt mig, som att det inte råder någon tvekan på att rekvisitet i strid mot tro och heder är uppfyllt i detta sammanhang. Regeln innebär att ni som köpare har som max tio år på er att åberopa skadestånd på grund av ett fel i bostadsrätten när säljaren agerat på detta sätt. Däremot är det ingen självklarhet att ni har tio år på er, utan reklamationen bör komma inom skälig tid från upptäckandet av felet. Nu är jag osäker på när det var ni upptäckte felet varför en bedömning är svår att göra. Om det är så att ni har vetat om det här felet i över ett år måste jag tyvärr säga att er tid för att reklamera har gått förbi.

Om ni skulle beviljas rätten till reklamation enligt denna bestämmelse har ni rätt till skadestånd för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan skada som uppkommer, 67 § KöpL. Det faktum att ni inte lägre äger bostadsrätten tar inte bort er rätt till ersättning. Det som är tveksamt i detta fall är om ni reklamerar i skälig tid efter att ni känt till felen.

Avslutning
Jag hoppas att ni fick svar på er fråga och är det så att ni har några följdfrågor är det bara att höra er till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till!

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”