Reklamation av datorköp

2016-11-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!För ungefär månader sedan köpte jag en ny dator från en elektronikaffär. Säljaren sa att datorns batteritid va 12 timmar, detta framgick även av ett dokument om datorns egenskaper. När jag började använda datorn så märkte jag att batteritiden va bra men den höll inte riktigt i 12 timmar. Nu efter 9 månader så är batteritiden knappt 6 timmar! Vad ska jag göra? Det var en mycket dyr dator och jag vill lämna tillbaka den nu men säljaren säger att det inte går. Säljaren säger att datorn är fullt fungerande och att det inte finns något fel.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom du är en privatperson (konsument) och elektronikaffären är en näringsidkare så är konsumentköplagen (1990:932) tillämplig, se konsumentköplagen 1 § 1 st. Köp av dator är att likställa som köp av "lös sak". Konsumentköplagen är en skyddslagstiftning. Lagen är tvingande till förmån för konsumenten när denne köper av en näringsidkare. Om inte en av parterna är konsument så gäller köplagen (1990:931) istället.

Så som jag har tolkat din fråga så verkar det som att du har reklamerat felet nio månader efter köpet? Om så är fallet så ligger bevisbördan inte längre på säljaren eftersom det har gått mer än sex månader sedan du köpte datorn, se konsumentköplagen 20 a §. Det betyder med andra ord att du måste bevisa att felet på datorn (batteritiden) inte är pga. dig utan att det fanns redan vid köpetillfället men visade sig nu. Hade du reklamerat felet inom sex månader så hade bevisbördan legat på säljaren och denne hade då behövt bevisa att felet på datorn inte fanns vid köpetillfället. Du hade troligen kunnat reklamera felet inom sex månader eftersom du skriver att datorn från början inte höll sin batteritid på tolv timmar.

Hur som helst så har du fortfarande rätt att reklamera felet eftersom din reklamationsrätt inte har gått förlorad. Reklamatiosrätten löper på tre år från det att du tagit emot varan enligt konsumentköplagen 23 § 3 st. Felet måste dock under denna tre årsfrist reklameras inom skälig tid efter att du märkt eller borde märka felet. Skälig tid enligt konsumentköplagen anses vara ca två månader efter att du märkt eller borde märka felet, se konsumentköplagen 23 § 1 st.

Det som jag har uppfattat av din fråga är att det ännu inte har gått tre år och att du reklamerade felet när batteritiden tydligt började visa sig vara dålig, dvs inom två månader. Med anledning av det så ska du kunna reklamera köpet.

I konsumentköplagen 16 § 1 st. kan du utläsa vad som anses vara "fel" på en vara. Varans art, mängd, kvalité, andra egenskaper och förpackning ska stämma överens med avtalet. Kvalitén på batteritiden brister i ditt fall. I konsumentköplagen 16 § 3 st. 2 p. kan du utläsa att en vara ska anses vara fel om den avviker från det som står i konsumentköplagen 16 § 1 st. eller om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, vilket är fallet här.

Du förväntade dig att datorn som du köpt i nytt skick skulle uppfylla dess egenskaper. Säljaren kan givetvis hävda att batteritiden på datorn har försämrats eftersom du har använt datorn på fel sätt eller att du har laddat den på fel sätt, dvs. att du inte följt instruktionerna. Däremot anser jag att det har gått så pass lite tid. Det är inte rimligt att batteritiden ska försämras till 50% på mindre än ett år. Hade det gått tre år så skulle det givetvis varit skillnad.

I ditt fall så tycker jag att det kan vara svårt att åberopa hävning (att få tillbaka pengarna) som första åtgärd. För att hävning ska vara aktuellt så måste felet vara av väsentlig betydelse för dig.

Du kan dock i första hand kräva avhjälpande eller omleverans enligt konsumentköplagen 26 §, dvs att säljaren försöker reparera datorn eller att säljaren levererar en ny dator till dig. Om säljaren inte lyckas med att uppfylla detta så kan du kräva prisavdrag enligt konsumentköplagen 28 § 1 st. Du kan annars kräva ersättning för att reparera datorn hos någon annan än säljaren, se konsumentköplagen 28 § 2 st. Om säljaren varken kunnat erbjuda avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning så kan du som sista utväg kräva hävning enligt konsumentköplagen 29 §. Detta förutsätter att säljaren inte kunnat leverera en ny dator och att felet inte åtgärdats efter reparation.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1080)
2020-10-21 Kan jag häva ett köp av husbil med många fel?
2020-10-21 Ska jag vända mig till butik eller tillverkaren vid fel i vara?
2020-10-20 Fel på bil
2020-10-18 Är uppfödaren ansvarig för min katts dolda sjukdom?

Alla besvarade frågor (85251)