Reklamation av barnvagn

2016-03-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Vi köpte en barnvagn i augusti 2015 och vår dotter föddes i slutet på december och i februari 2016 reklamerade jag till butiken att vår vagn börjat rosta. Den användes först i januari och redan rost på den när jag anmälde detta i februari. Har jag lagen och rätten på min sida att reklamera och få ek ny vagn utan rost?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fall är Konsumentköplag (1990:332) (KKL) (här) tillämplig eftersom det gäller köp av lös sak som en näringsidkare har sålt till dig som konsument. Barnvagnen som du har köpt och som börjat rosta efter en kort tids användning är något som avviker från vad du med fog kunnat förutsätta. Därför ska barnvagnen anses vara felaktig enligt 16 § 3 st. 3p. KKL (här). Om varan är felaktig får du som köpare kräva avhjälpande av felet, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet enligt 22 § 1 st. KKL (här). Om du skulle kräva en annan påföljd än avhjälpande av felet eller omleverans så har butiken ändå rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Detta förutsatt att det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller betydande olägenhet för dig som köpare, vilket framgår av 27 § 1 st. KKL (här). I 23 § 1 st. KKL (här) stadgas att för att du ska ha rätt till att åberopa barnvagnen som felaktig så måste du reklamera detta inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som sker inom två månader efter att en köpare märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

Barnvagnen som du har köpt är alltså att anse som felaktig då den har börjat rosta efter en kort tids användning. Det du kan göra är att reklamera varan hos butiken och berätta för dem att vagnen har börjat rosta efter endast en månads användning. Det kan inte krävas av dig att du borde ha märkt felet redan i augusti när vagnen inhandlades eftersom den inte kom till användning förrän efter er dotter föddes. Därför ska du anses ha reklamerat varan inom skälig tid, om du gör det inom en snar framtid eller redan har gjort det, eftersom du inte märkte felet förrän i februari.

Om du har någon ytterligare fundering så är du välkommen att ställa en ny fråga till Lawline. Jag hoppas att du fick svar på det du behövde hjälp med.

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1130)
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?
2021-01-15 Reklamationsfrist enligt konsumentköplagen

Alla besvarade frågor (88213)