Reklamation

2021-05-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Mina glasögon har varit lite skrangliga och behövts skruvas ihop med jämna mellan rum. Två månader efter att garantitiden gått ut i år i januari, så bröts de av vid skalmen. Jag har inte varit oförsiktig med mina glasögon. Hur gör jag för att reklamera desamma? Inköpta januari 2019. Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Jag utgår från att du har köpt glasögonen av en näringsidkare för privat bruk. Det här innebär att konsumentköplagen (KKL) är tillämplig i ditt fall. Du undrar nu hur du ska gå tillväga för att reklamera ditt köp av glasögon.

Reklamation
En reklamation ska göras inom skälig tid från det att man har märkt eller borde ha märkt felet på varan (23 § första stycket 1 KKL). Meddelande som lämnas inom två månader efter det att man som köpare har märkt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid (23 § första stycket 2 KKL).

Som yttersta frist har man tre år på sig att reklamera en vara, därefter förlorar man som köpare rätten att åberopa fel (23 § tredje stycket KKL).

Hur ska du reklamera ditt köp av glasögon?
För att reklamera ditt köp av glasögon ska du meddela säljaren inom skälig tid att varan är felaktig. Eftersom att glasögonen enligt din beskrivning bröts av vid skalmen i januari förevarande år, bör du snarast upprätta en reklamation.

Det råder inga formkrav för hur en reklamation ska göras, utan det kan upprättas såväl muntligen som skriftligen. Jag rekommenderar emellertid att du skickar en skriftlig reklamation (exempelvis via mejl) då det är enklare att bevisa vid en eventuell framtida tvist. Du kan nämligen använda mejlet som bevis på att du har reklamerat varan och gjort det i rätt tid.

Meddelandet där du reklamerar varan ska innehålla en beskrivning av vad du anser är fel med glasögonen. I ditt fall kan det vara bra att bifoga bilder på glasögonen som underlag för ditt påstående. Du bör även angiva var och när du köpte glasögonen, eventuellt ordernummer samt uppvisa ett giltigt kvitto. Saknar du kvitto kan det i vissa fall gå bra med att visa ett kontoutdrag istället.

Utöver det kan du förklara vilken påföljd du önskar av säljaren, alternativt att anmodar företaget att återkoppla med förslag på hur problemet kan lösas.

Har du drabbats av ytterligare utgifter på grund av felet på glasögonen, kan du i reklamationen också ange att du vill ha ersättning för detta. Du måste dock kunna bevisa att du har drabbats av utgifterna, exempelvis genom uppvisande av kvitto.

Om du inte har kommit fram till en lösning med säljaren efter reklamationen och behöver vidare hjälp i ditt ärende, kan du ta kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1293)
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?
2021-10-11 Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?
2021-10-06 Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?
2021-09-30 Avtalsbrott vid köp av körlektioner

Alla besvarade frågor (96356)