FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen17/11/2018

Reklamation

Hej! Min syster köpte en tvål för ungefär 50kr. Det visar sig att det i förpackningen, som är oöppnad, flyter runt en död fluga. Går det på något sätt att kräva skadestånd för detta med tanke på att denna fluga gjort innehållet i denna förpackning smutsigt och raka motsatsen till rent?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker utgå från att din syster som privatperson har köpt tvålen av en näringsidkare (typiskt sett ett företag) och inte av en annan privatperson.

När en konsument har köpt något av en näringsidkare gäller konsumentköplagen (KKL).

Fel i varan

Om en vara i fråga om bland annat kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet föreligger ett fel i varan. (16§ KKL)

I detta fallet är det uppenbart att det inte bör flyta runt en död fluga i tvålen, detta är inget de behöver avtala speciellt om utan är en självklarhet när det är just en tvål man köper. Det råder ingen tvekan om att tvålen inte lever upp till vad man rimligen kan förvänta sig av kvaliteten på en tvål.

Reklamation

När ett fel i varan föreligger måste konsumenten reklamera varan inom skälig tid. Så länge man reklamerar inom två månader är det alltid inom skälig tid. (23§ KKL)

Köparen har som utgångspunkt rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. (26§ KKL)

Säljaren har rätt att i första hand företa avhjälpande eller omleverans (27§ KKL) och köparen får inte häva köpet innan säljaren getts möjlighet till detta (28§ KKL).

Så länge det inte var alltför länge sedan din syster upptäckte flugan, har hon rätt att vända sig till säljaren och reklamera köpet. Avhjälpande är inte rimligt eftersom det inte skulle vara tillräckligt att till exempel ta bort flugan. Istället blir det fråga om omleverans, att säljaren får ge din syster en ny tvål.

Skadestånd

Köparen har rätt till ersättning för skada som hen lider genom att varan är felaktig. (30§ KKL)

Det är däremot högst osannolikt att din syster kommer kunna bevisa någon skada till följd av felet i varan. Såvida det inte finns någon särskild omständighet som inte framgår av frågan är skadestånd inte aktuellt. Hon har till exempel inte lidit någon ekonomisk skada när hon får en ny tvål, då är hon redan försatt i samma situation som hon hade varit om det inte hade varit något fel på tvålen från början.

Sammanfattningsvis

Din syster har inte rätt till skadestånd, men hon kan däremot reklamera varan hos säljaren och få en ny tvål.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna JohannessonRådgivare