Reklam om "oslagbart" pris

FRÅGA
Häromveckan köpte min son en mp3-spelare för 950 kr i en TV-butik. Enligt annonsen såldes den till "ett oslagbart pris". Dagen efter upptäckte min son att en exakt likadan fanns att köpa på Internet för 475 kr. Han blev mycket besviken och kände sig naturligtvis lurad.Får man annonsera på detta sätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av marknadsföringslagen (MFL).

Marknadsföring ska alltid stämma överens med god marknadsföringssed, och får inte vara otillbörlig såtillvida att den påverkar mottagarens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut (5 och 8 § MFL) . Det innebär bland annat att produkter inte får marknadsföras på ett vilseledande sätt, inberäknat hur lågt dess pris är (10 § 2 st 4 p).

Svaret på frågan är således att annonsen är otillåten, om den är missvisande. Det finns dock två omständigheter som gör att jag inte kan garantera dig att reklamen varit otillåten, även om det mycket väl kan vara så:
1) Min osäkerhet kring MP3:ns generella marknadspris. Om den exempelvis online såldes med mycket stor rabatt online, och produktens generella marknadspris är över 950 kr, behöver "oslagbart" inte är missvisande. Med det sagt måste "oslagbart" anses förutsätta att det är sällsynt att hitta ett lägre pris hos andra marknadsaktörer, undantaget vid utförsäljningar och liknande.
2) Utrymmet för så kallad "puffery", alltså uppenbart överdrivet lovprisande av produkten, på så vis att det är någorlunda uppenbart att det rör sig om en överdrift. Var och en förstår att sloganen "ger dig vingar", som används i marknadsföring av ett populärt energidrycksföretag, inte innehåller ett korn sanning. Även slogans som "Världens bästa pizza" på en kvarterskrog måste typiskt sett anses icke vilseledande. Puffery-utrymmet för att uppge att ett pris är oslagbart är säkerligen förhållandevis litet, även om det beroende på omständigheterna i de flesta fall säkert måste beaktas i någon mån att "oslagbart" inte betyder att det är omöjligt för konkurrenter att sätta samma pris.

Är annonsen vilseledande, kan användning av den förbjudas, och företaget ska som huvudregel samtidigt vid vite förbjudas att använda den (23 § MFL. Jfr 26 § samma lag). Företaget blir också skyldigt att betala skadestånd till den konsument som drabbas av den (37 § MFL).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (118)
2020-01-03 Bild på mig i reklam utan mitt samtycke
2019-12-09 Ersättning enligt 3 § lag om namn och bild i reklam
2019-12-08 Hur kan företag komma över mina kontaktuppgifter?
2019-10-02 Vad betyder målgrupp 58 målgrupp 10?

Alla besvarade frågor (77159)