Reklam för icke-existerande produkt. Vilseledande?

Angående reklam:

En känd webbplats för prisjämförelse har en tv reklam där den som spelar rollen säger att det bästa han vet är ett specifikt mål som jag ville besöka. Jag kontaktade i min tur agenturen och fick först inget svar på min fråga vart jag kan hitta det omnämnda målet, jag ställde frågan ytterligare 1 gång och fick svar:

" Namnet "Bedalia" tillhör inte ett riktigt Hotell. Det är bara ett hypotetiskt namn som gjorts för marknadsföringsändamål.

Som en webbplats för prisjämförelse hjälper trivago dig att söka och jämföra boenden för att hitta ditt perfekta Hotellet!

Därför kan vi inte marknadsföra ett visst Hotell i vår reklam för att upprätthålla professionalism och erbjuda användare en rättvis jämförelseupplevelse."

Är inte det falsk marknadsföring?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Falsk marknadsföring – i diverse lagar kallat vilseledande marknadsföring – regleras på ett antal ställen. Utöver marknadsföringslagen (ML) märks i detta fall främst paketreselagen, distansavtalslagen och lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. Ingen av dessa lagar dock är till hjälp när det kommer till att besvara frågan om det utgör vilseledande marknadsföring att göra reklam för något som inte finns. Jag börjar därför i ML. Vilseledande marknadsföring regleras huvudsakligen i 8 § ML. Där står i första stycket: "Marknadsföring som är vilseledande enligt någon av bestämmelserna i 9, 10 eller 12-17 §§ är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut." Notera att det häri nämns något som kallas för otillbörligt. För att några marknadsrättsliga sanktioner – såsom förbud och marknadsstörningsavgift – ska bli aktuella, räcker det inte med att det har varit fråga om vilseledande marknadsföring. Den måste också varit otillbörlig. Först och främst ska vi alltså reda ut om det är vilseledande marknadsföring att göra reklam för något som inte finns, och sedan måste vi reda ut om sådan marknadsföring är otillbörlig.


Vilseledande

Som framgår av 8 § radas vilseledande marknadsföring upp i 9 §, 10 och 12 § – 17 §. Relevant i detta fall vore möjligtvis 10 § första punkten ML. Enligt detta lagrum får inte en näringsidkare "använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. […] Första stycket gäller särskilt framställningar som rör […] produktens förekomst […]". Företaget har marknadsfört en produkt som inte finns. Detta kan anses vara vilseledande ifråga om produktens förekomst. Vilseledandet behöver inte vara direkt, utan det kan räcka med att framställningen eller erbjudandet är otydligt. Tyvärr finns det dock ingen närmare vägledning att få när det kommer till vad som menas med produktens förekomst. Lagförarbetena tiger, och praxis handlar om andra saker, t.ex. att näringsidkare utlovat att en viss artist – som sedan aldrig dyker upp – ska spela på en viss plats. Liknande löften har i de fall jag tittat på förenats med försäljningen av en produkt (i exemplet var det fråga om konsertbiljetter).

Hur ser det då ut när produkten aldrig funnits och näringsidkaren aldrig gjort någon ansats att sälja den? Saken måste i stor utsträckning bero på exakt hur företaget marknadsfört det icke-existerande hotellet. Men allt detta är oklart. Det finns andra möjliga ingångsvägar (t.ex. bestämmelser om otillbörliga lockerbjudanden) som kräver väldigt specifika omständigheter för att bli aktuella. Jag kan inte gå igenom alla. Med den information jag har kommer jag inte närmare än att försöka tillämpa 10 § första punkten, och svaret på din fråga kan inte bli något annat än: kanske. Ett definitivt svar kan du få genom att komplettera din fråga med en exakt återgivelse av marknadsföringsmaterialet, eller i värsta fall först i Patent- och marknadsdomstolen.

Mot bakgrund av det nyss sagda finns det ingen anledning att gå in på frågan om marknadsföringen varit otillbörlig.

Med vänlig hälsning,

Jesper EngRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”