FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRegressrätt30/10/2017

Regressrätt för betald självrisk efter att barn orsakat skada

Hej, vår bil blev stulen ur vårt garage. Polisen fick fast förövaren som är under 15 år. Vårt försäkringsbolag ersätter skador men självrisken får vi betala. Finns det någon chans att ställa föräldrar att betala vår självrisk?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generella regler

Föräldrar har tillsynsplikt över sina barn. Denna tillsynsplikt är omfattande och även i de fall föräldern inte själv varit vårdslös, och orsakat skada, kan föräldern bli ersättningsskyldig för skador som barnet orsakat.

Ansvar vid brott

En specialregel finns emellertid, som stadgar att förälder blir ansvarig att ersätta de skador som barnet orsakat genom brott (3 kap. 5 § skadeståndslagen). I detta fall utgör stölden av bilen ett brott (8 kap. 1 § brottsbalken) och föräldern blir ansvarig trots att denne inte orsakat skadan.

Förälderns betalningsansvar uppgår dock till max en femtedel av prisbasbeloppet (3 kap. 5 § 2 stycket skadeståndslagen). År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 SEK. 44 800/5 = 8 960 SEK. En förälder, vars barn orsakat skada genom brott, är alltså inte skyldig att betala mer än 8960 SEK för skadan och resten av betalningsansvaret faller på barnet.

Eftersom ni ska betala självrisken på grund av barnets brott, får ni anses ha lidit en ekonomisk skada (1 kap. 2 § skadeståndslagen). Ni bör vända er till barnets föräldrar för att utfå ersättning för självrisken, eftersom den inte uppgår till mer än 8 960 SEK, och hävda er regressrätt, innebärandes att ni har rätt att kräva betalning av den/de som egentligen ska betala.

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare