Regresskrav mot reparationsbolag för uppmaning till olovlig förtöjning

2016-10-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Lade den 26/9 an vår 32 fots motorbåt vid en brygga som förfogades av en hamnförening. Detta då båten skulle repareras och företaget som skulle reparera båten hade sagt att vi skulle förtöja båten där. Bryggan var tom, och det stod att bryggan endast var för i- och urlastning. När vi efter fem dagar skulle hämta båten (som hade reparerats på plats) var den fastlåst med kedja och hänglås. Fasttejpad på båten fanns en lapp där det stod att båten var olovligt förtöjd och att det kostade 2000 kr att få den upplåst. Hälsning från hamnföreningen. Vi ringde numret som fanns på lappen och ifrågasatte förfarandet, men mannen vi talade med påstod att de hade rätt att göra så. Han kom och låste upp och vi kunde lämna platsen. Idag, den 30/9 kom en faktura från hamnföreningen "avgift, olovlig förtöjning i hamnen", summa 2000 kr. Vår undran nu är om det är tillåtet/lagligt att göra på detta vis? Får hamnföreningen kedja fast en båt och avkräva räkning för att få den upplåst? Vem sätter summan (kunde de krävt mer)? Måste vi betala? Tacksam för svar.Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår situationen så att reparationsföretaget och hamnföreningen är två skilda företag. När ni ställde båten på hamnföreningens förtöjningsplats så gäller hamnföreningens regler. Det innebär att om det står att platsen endast är till för i- och urlastning så gäller det. Om ni trots allt ställde er båt där en längre tid är det rimligt att ni ska betala en skälig avgift för det.

Fastlåsningen tycks ske i syfte att ställa säkerhet för er betalning av avgiften. Det är högst tveksamt att föreningen skulle ha retentionsrätt i det aktuella fallet, varför förfarandet med fastlåsning skulle kunna utgöra egenmäktigt förfarande. Men oavsett det är ni skyldiga att betala avgiften till hamnföreningen.

Nu förhåller det sig dock så att det var reparationsföretaget som sa att ni skulle ställa båten på den aktuella hamnplatsen. Det är rimligt att det får er att tro att reparationsföretaget har ett avtal som innebär att reparationsföretagets kunder får förtöja båten på den platsen. Det innebär att ni bör vända er till reparationsbolaget och regressvis återkräva det belopp ni blir tvungna att betala till hamnföreningen. Ni kan inte säga att hamnföreningen ska kräva reparationsbolaget direkt eftersom de inte tycks ha något avtal med varandra och således inte har något med varandra att göra juridiskt.

Sammanfattning: Jag råder er att betala avgiften till hamnföreningen och försöka återkräva den av reparationsbolaget.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1366)
2020-12-31 Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte
2020-12-30 Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal
2020-12-28 Kan arbetsgivaren kräva återbetalning? (condictio indebiti)
2020-12-22 Kan jag få ersättning för mina ärr?

Alla besvarade frågor (88265)