Regler som polis följer vid urinprov

2015-09-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Vilka föreskrifter har polisen för hanteringen av urinprov när de misstänker narkotikabrott? Alltså, ifall polisen ute stannar en bil eller ett gäng personer kräver urinprov, hur ska detta hanteras och vilket regelverk i det fallet ska man som polis följa?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Polisen får kroppsbesikta (i begreppet kroppsbesiktning ingår urinprov) om det finns skälig misstanke att personen har begått ett brott på vilket fängelse kan följa, Rättegångsbalken 28 kap. 12 § som du kan hitta här. Enligt narkotikastrafflagen är fängelse med på straffskalan för olika typer av narkotikabrott. Det innebär att om polisen misstänker narkotikabrott kan polisen kräva urinprov.

Vägrar den misstänkte att lämna urinprov får polisen hålla kvar den misstänkte i upp till sex timmar och ytterligare sex timmar om det finns synnerliga skäl, 28 kap, 12 § 3 st. Rättegångsbalken.

Eftersom polisen har lagligt stöd att kräva urinprov har de också rätt till att använda visst våld om den misstänkte skulle vägra, detta enligt Polislagen 10 § 4 st. som du finner här.

Polisen följer givetvis olika former av proportionalitetsprinciper, vilket innebär att ingreppet måste vara i proportion till den misstänkta handlingen

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1074)
2020-10-18 när inträder preskriptionsavbrott vid brott?
2020-10-14 Överklaga ett beslut gällande tomtgräns vid en koloniträdgård.
2020-10-09 Är dueller lagliga i Sverige?
2020-10-07 Vad ska finnas med i ett överklagande till hovrätten?

Alla besvarade frågor (85192)