FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt06/05/2019

Regler om plantering nära tomtgräns

Hej!

Vi bor i ett nybyggt område och vi har tyvärr ingen bra relation med våra grannar. Det är villor med ca 1-1,2 meter mellan vår carport, förråd och tomtgränsen. Vi vill sätta upp en thujahäck men vill inte göra något som vi inte får. Vad finns det för lagar och regler gällande detta och får vi sätta upp häcken så nära? Planterar vi häcken en decimeter in på vår tomt så kommer det inte dröja länge innan grenar växer över på deras tomt (idag är det bara en gräsmatta hos dem). Vi kommer inte komma runt för att kunna klippa på sidan som vetter mot grannen som ni förstår.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grannförhållanden regleras av Jordabalken (JB) varför jag kommer titta där för att kunna besvara din fråga.

Först och främst ska sägas att ägaren av en fastighet ska visa skälig hänsyn till sin omgivning, däribland sina grannar (3 kap. 1 § JB). Gör man inte det har det framgått av rättsfall från högsta domstolen att man kan få betala skadestånd för skada som ens bristande hänsyn har orsakat. I ett fall hade personer trampat ner grödor på fastighetsägares tomt vilket ledde till att skadestånd skulle betalas ut (NJA 1994 s. 162).

Vad gäller grenar och rötter gäller att grannen får rätt att klippa av dessa om de utgör olägenhet för grannen. Grannen ska dock först prata med fastighetsägaren för att ge denne chansen att åtgärda rötterna och grenarna, om det annars skulle medföra skada av betydelse för denne om grannen själv åtgärdade problemet (3 kap. 2 § JB). Fastighetsägaren bör i detta hänseende ges tid för att själv utföra arbetet innan grannen gör det.

När du nu har koll på rättsreglerna som kan kopplas till din fråga, bör du som har koll på hur det ser ut hos er ställa dig frågan om plantering av busken skulle kunna innebära att du inte tar skälig hänsyn till din omgivning. Min bedömning innebär att plantera en buske inte utgör sådan direkt skada som i fallet jag återgav ovan, där grödor på ett direkt sätt förstördes på grund av bristande hänsyn gentemot en fastighetsägare. Jag skulle säga att plantering av en buske är odramatiskt, förutsatt att det inte finns några särskilda omständigheter som gör att grannen skulle skadas av att det kom en buske mellan era hus. Däremot har ju grannen en viss rätt att avlägsna växtlighet som korsar tomtgränsen, efter att ha gett dig en notis om det innan.

Det jag skulle råda dig att göra är att höra efter med din granne, för att komma överens om ett sätt att lösa planteringen och det framtida arbetet på.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000