Registrera äktenskapsförord i efterhand

FRÅGA
Om jag och min man skrivit under äktenskapsförord men min man inte skickat in det till skatteverket, min fråga är hur länge gäller underskriften alltså hur länge kan man vänta innan man skickar in det. Vi gifte oss 2016.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagar gällande äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Någon tidsgräns för hur länge man kan vänta med att registrera sitt äktenskapsförord hos Skatteverket finns inte. Det är däremot viktigt att vara medveten om att äktenskapsförordet inte är giltigt förens den dag då handlingarna ges in till Skatteverket (7 kap 3 § 3 st ÄktB).

Det går alltså bra att skicka in äktenskapsförordet för registrering hos Skatteverket nu i efterhand. Tänk på att ni behöver skicka in handlingarna i original.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll