Registering av äktenskapsförord

FRÅGA
Hej! Jag har skrivit ett äktenskapsförord år 2012 men inte lämnat in det, går det att lämna in det idag?Jag hade skrivit att det skulle till tingsrätten men det skulle till skatteverket, så det har blivit liggande tills jag hittade det nu.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.

Lagar gällande äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Ett äktenskapsförord mellan makar blir gällande från den dag då det kommit in till Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Ett äktenskapsförord får därmed ingen verkan förrän det blivit registrerat (7 kap 3 § 3 st ÄktB).

Någon tidsgräns för hur länge man kan vänta med att registrera sitt äktenskapsförord hos Skatteverket finns inte. Det går alltså bra att skicka in äktenskapsförordet för registrering hos Skatteverket nu i efterhand. Tänk på att du behöver skicka in handlingarna i original.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar är det bara att återkomma med dessa.

Vänligen

Sophie Amalie Böje
Fick du svar på din fråga?