Regelverk angående snöskottning

2020-11-07 i Fastighet
FRÅGA
Hej,Jag tror att det finns många fler än jag som undrar om det finns det stöd i något regelverk om vad som gäller vid snöskottning. Har ni svar på följande frågor?Kan en medborgare/fastighetsägare kräva att kommunen tar bort plogvallar som regelbundet plogas in på dennes garageuppfart? Dvs snövallar som plogas in på medborgarens/fastighetsägarens mark/tomt. Var får en medborgare/fastighetsägare lägga snö som ligger framför dennes garageuppfart men på kommunens mark? Dvs snövallar som plogas upp men som inte trycks in på dennes mark/tomt. Medborgaren/fastighetsägaren behöver ta bort snövallen för att kunna köra ut sin bil.Snö som snöar på en medborgares/fastighetsägares garageuppfart på dennes mark/tomt bör läggas på dennes egna mark/tomt. Stämmer det?Kan en person kräva av sin granne att inte lägga snö på trottoaren framför personens fastighet/villa? Dvs snö som kommer från grannens plogvall på grannens garageuppfart.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Regelverk angående snöskottning

Svaret på din fråga är väldigt beroende på i vilken kommun du befinner dig i. Olika kommuner har olika regler och föreskrifter om snöskottning och plogning. Kommunerna lägger även olika mycket ansvar på fastighetsägarna gällande denna fråga. En rekommendation är därmed att du även vänder dig till din kommun, för att få ett mer specifikt svar angående vad som gäller där (din kommuns webbplats).

Något som alltid gäller däremot, nationellt i hela landet, är att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är skyldiga att se till att is och snö inte ramlar ner från taket och skadar personer eller egendom. Om man som fastighetsägare inte bevakar detta så kan man bli straffrättsligt samt skadeståndsrättsligt ansvarig (Ordningslagen 3 kap. 3 §). Det är därmed viktigt att hålla koll på denna regel som fastighetsägare, så att man inte är ansvarig för någon annans skada som går förbi ens fastighet.

I majoriteten av kommunerna är det fastighetsägaren som har mest ansvar. Således, att fastighetsägaren själv ska stå för snöröjning samt halkbekämpa gångbanor utmed tomtgränserna. Det råder delade åsikter om att fastighetsägarna ska stå för snöröjningen, eftersom det kanske inte alltid blir så noga samt att alla boende kanske inte fysiskt kan skotta ordentligt. Men oftast så innehar en fastighetsägare stort ansvar för sin tomt och runt tomten, man ska som fastighetsägare se till att hålla rent.

I övriga kommuner genomförs en form av plogning på vägarna, att snön från vägarna plogas upp på gångbanorna och därefter blir kvar där.

I övrigt finns det inga regler som reglerar dina frågor angående grannarnas beteende, detta är något som man får lösa tillsammans och kommunicera om. Alla fastighetsägare har i sådana fall ett ansvar som bör fullföljas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (570)
2021-06-20 Får jag såga ner en gren som växer in på min tomt från grannens?
2021-06-18 Avstyckning och sammanläggning, vad gäller?
2021-06-17 Vilka tider på helgen får man föra oväsen med en grävmaskin?
2021-06-15 Får jag ta bort träd och buskar på min tomt?

Alla besvarade frågor (93238)