FrågaSKATTERÄTTReavinstskatt30/10/2016

Reavinstskatt på fritidshusförsäljning efter arv

Hej jag och min syster har ärvt ett fritidshus hur kan man minska vinstskatt, kan man sälja det till sin mamma först och sen sälja det vidare för att få ett högre försäljningsvärde å därmed minska vinstskatt

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga är det så att ni har ärvt ett fritidshus som ni tänker sälja och ni undrar över skatten på vinsten från den här framtida överlåtelsen.

Jag börjar med att observera att frågor om skatt regleras i Inkomstskattelagen (IL).

För det första kommer jag att förklara hur beskattningen går till.

Fritidshuset utgör i lagens mening en tillgång. En försäljning av fritidshuset räknas i lagens mening som en avyttring (IL 44 kap. 3§) av tillgången. Eventuell vinst vid avyttring av tillgången utgör en kapitalvinst (41 kap. 2§) och beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 1§). Enligt 44 kap. 13-14§§ består kapitalvinsten av skillnaden mellan ersättningen och anskaffningsutgifter, dvs att ni, om ni säljer fritidshuset -här hittar jag på hypotetsika siffror- för 2 miljoner och ni har betalat 1 miljon för det, gör en kapitalvinst på 1 miljon. Skattesatsen på denna vinst är 22% (IL 45 kap. 33§ och 65 kap. 7§) - jag antar att det handlar om en privatbostadsfastighet.

För det andra kommer jag att förklara skillnaden i ert fall, när ni har fått fritidshuset genom arv.

I ert fall har ni inte betalat någonting för fritidshuset. I detta fall gäller kontinuitetsprincipen (IL 44 kap. 21), som stadgar att ni "inträder ... i den tidigare ägarens skattemässiga situation." Vad som detta innebär är att ni, som anskaffningsutgift, ska använda vad som den, som ni har ärvt fritidshuset ifrån, har betalat för fritidshuset. Det följer att kapitalvinsten, i ert fall, beräknas som skillnad mellan ersättningen och denna persons anskaffningsutgifter.

När det gäller din fråga om hur ni kan gå till för att minska skatten och alternativet att sälja till någon annan (till exempel mamman) först, är situationen som följande:

Jag använder mig av hypotetiska siffror igen: om det skulle vara så att personen ni har ärvt fritidshuset ifrån hade 1 miljon som anskaffningsutgifter och med tanke på att skatt beror på eventuell kapitalvinst, är det faktiskt så att försälningen till (exempelvis) mamman skulle bli skattefri, om ni skulle sälja till samma pris, dvs 1 miljon. Då blir kapitalvinsten lika med noll (1 000 000 - 1 000 000). Alternativet förändrar dock inte den slutliga skatten när mamman skulle sälja fritidshuset vidare: i detta fall skulle det vara så att mammans anskaffningsutgift skulle vara 1 miljon och kapitalvinst vid en eventuell försäljning på 2 miljoner skulle igen vara 1 miljon.

Sammanfattningsvis är det så att grunden för skatteberäkningen är kapitalvinst och kapitalvinsten består av skillnaden mellan ersättningen och anskaffningsutgifter för den person ni har ärvt fritidshuset ifrån. Ni kan väl bryta upp skattebetalningen genom en mellanliggande försäljning men det totala skattebeloppet blir i alla fall samma.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios ApostolouRådgivare