Reavinst efter bodelning

2016-10-30 i Reavinstskatt
FRÅGA
Jag ska överta huset vid bodelningen, som pensionär kan jag inte få lån för att lösa ut mitt ex Jag får låna pengar av en vän till det. Och sen ger jag vännen halva huset som gåva hur blir det då med rea vinst skatten.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om skatt regleras huvudsakligen i Inkomskattelagen (IL).

Innan jag går in i själva reavinstskattefrågan skulle jag vilja börja med att kommentera vad som du skrev sist, om att du tänker ge vännen halva huset som gåva.

Det är i och för sig så att gåvorna är skattefria (IL 8 kap. 2§). Det är emellertid så att överlåtelsen, för att skattemässigt räknas som en gåva, måste vara rent benefik, dvs att du inte får något tillbaka för vad du ger som gåva. I ditt fall kan det väl vara så att skatteverket gör den bedömningen att du egentligen säljer halva huset till vännen för ett pris som motsvarar lånet. Reavinstskatten kan aktualiseras vid denna överlåtelse.

Realisationsvinsten är en form av kapitalvinst (IL 41 kap. 2§), vilken beräknas som skillnaden mellan ersättningen och anskaffningsutgiften (IL 44 kap. 13-14§§). I ditt fall får du halva huset genom bodelning: detta innebär att du "inträder ... i den tidigare ägarens skattemässiga situation" (IL 44 kap. 21§). Vad som detta betyder för dig är att du ska använda ditt ex:s anskaffningsutgifter (för halva huset) som din anskaffningsutgift vid beräkningen av realisationsvinsten, inklusive eventuella förbättringsutgifter och eventuella försäljningskostnader (till exempel mäklararvode). Det blir

Ersättningen (lånebeloppet) - anskaffningsutgifter (ditt ex:s) - förbättringsutgifter - försäljningskostnader = kapitalvinst.

På denna vinst aktualiseras skatten på 22% (IL 45 kap. 33§ och 65 kap. 7§).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll