Den rättsliga betydelsen av fel i reklamutskick

2015-11-16 i Anbud och accept
FRÅGA
Om en butik gjort ett reklamblad och glömt att sätta kr eller euro efter summan. Vad gäller då? Kan man betala i 200 lire eller kvitton?!
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Eftersom reklamutskick i regel ej riktas till en (tillräckligt) bestämd adressat är de vare sig att betrakta som anbud eller uppfordran att avge anbud, varav följer att de i sig saknar annan verkan än att informera om ett erbjudande. Detta är vidare en konsekvens av att en person som köper en vara i en butik själv anses avge ett anbud som det står kassören eller liknande fritt att acceptera. Även felmärkningar i en butik är därför utan betydelse i rättsligt hänseende innan det att ett avtal ingåtts.


Skulle det av ett avtal som slutits ej framgå i vilken valuta betalning skall erläggas blir det ytterst fråga om att tolka avtalet. I de fall avtal ingås på en svensk marknad i Sverige får i avsaknad av avvikande sedvana eller särskilda omständigheter presumtionen sägas vara att priset avser betalning i svenska kronor eftersom detta om inte annat är att vänta. Denna tes stöds även av att endast den som varit i god tro ifråga om motpartens förklaringsmisstag kan åberopa vad som därigenom blivit del av avtalet men inte varit avsett (jfr. 32 § avtalslagen).


Att misstag begåtts vid författandet av ett utskick saknar således som huvudregel avtalsrättslig betydelse.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (296)
2020-09-22 Går det att ändra ett anbud muntligt?
2020-09-14 Vilka är de avtalsrättsliga konsekvenserna av att ett anbud accepteras för sent?
2020-09-10 Avtal mellan två parter
2020-09-07 Vad krävs för ett giltigt avtal?

Alla besvarade frågor (84259)