Rättsverkan av äktenskapsförord

FRÅGA
Hej! Om man fått en gåva som enskild egendom, men med texten att det kan ändras till giftorätt genom äktenskapsförord efter viss tid, hur behöver man då formulera äktenskapsförordet? Anledningen till att jag frågar är att min far fick sitt sommarhus i enskild gåva av mina farföräldrar, med tillägget att det kan ändras till giftorättsgods efter att han fyllt 50. Han och hans nya fru har sedan skrivit ett äktenskapsförord. Det enda(!) som nämns i det är att hans frus tillgångar är hennes enskilda. Inget om övriga tillgångar eller att sommarhuset ska övergå till giftorättsgods. Hans fru hävdar nu (efter att min far har gått bort) att det är giftorättsgods. Stämmer det eller fortsätter egendomen att vara enskild om man inte uttryckligen gör tillägget att det ska övergå till att vara giftorättsgods? Jag hoppas att ni kan hjälpa mig att reda ut det här. Stort tack! Vänligen,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att, vi de fall ett gåvoförbehåll skrivs, det både (1) behöver ges möjlighet att bryta förbehållet samt (2) att förbehållet aktivt bryts av gåvomottagaren. Det här är svårt att formulera utan att det ska bli komplicerat, men vi kör. Att din far skulle fylla 50 är ett formkrav som är uppfyllt, så det låter vi vara.

Skrivs det i gåvobrev, som hos er, att egendom är enskild egendom till dess att den ändras genom äktenskapsförord, är det som står ovan om (1) uppfyllt, då han fått en möjlighet att bryta förbehållet. Sedan kommer aktivitetskravet, det vill säga att just den specifika egendomen ändrar karaktär genom en aktiv handling, det vill säga det som står under (2).

Har din far och hans fru i äktenskapsförordet enbart skrivit att vissa tillgångar ska vara hans frus enskilda, har de inte uppfyllt vad som gäller för (2) och gåvan har då fortfarande karaktär som enskild egendom. Finns det inga övriga detaljer eller tillägg i frågan, är fruns invändning om att egendomen skulle bli giftorättsgods enbart för att ett äktenskapsförord upprättats felaktig.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vill du lägga till fler detaljer eller har övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88108)