FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut08/04/2019

Rättsligt fel vid köp av fast egendom

Vi har köpt ett hus på landet, där mäklare förklarade att vi äger vägen som går mellan huset och garaget, och det står även i köpekontraktet att grannfastigheten har servitut att få köra igenom vår fastighet till sin skogsfastighet, men enligt Lantmäteriet så äger inte vi samfundvägen, utan det gör skogsfastigheten och vi har servitut att få köra in på vår fastighet, vi känner oss lurade, att vi inte äger vägen på vår mark, vi hade inte köpt fastigheten om vi vetat detta, vad gör man, vi behöver ett gott råd.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna för fastighetsköp finns i Jordabalken (JB).

Ett rättsligt fel föreligger om fastigheten besväras av rättslig belastning som köparen varken kände till eller borde känt till. Detta kan exempelvis vara ett felaktigt servitut som inte framkommer i köpekontraktet. Du som köpare kan förvänta dig att få fastigheten fri från upplåtelser, inteckningar och andra rättsliga belastningar om säljaren inte har upplyst dig om annat och misstankar inte har väckts innan avtalet skrevs under. En brist i detta hänseende är ett rättsligt fel.

Du som köpare saknar undersökningsplikt i fråga om rättsliga fel.

Om fel har konstaterats kan tre olika påföljder påkallas: prisavdrag, hävning och skadestånd. 4 kap. 12 § JB avhandlar vilka rättsliga påföljder du kan göra gällande om kriterierna för rättsligt fel är uppfyllda. Bestämmelsen ger dig rätt att göra avdrag på skadeskillingen eller, om skadan är av väsentlig betydelse, häva köpet. Den senare åtgärden förutsätter dock att mindre än ett år gått sedan köpet. Avdraget på köpeskillingen beräknas i regel som fastighetens marknadsvärde med och utan felet.

För att du ska få framgång mot säljaren förutsätts att du reklamerar, dvs. invänder mot säljaren. Detta måste göras så skyndsamt som möjligt efter det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Hur den tidsfristen beräknas varierar beroende på köparens kvalifikationer och övriga omständigheter. Högsta domstolen har godtagit en frist om 4.5 månader efter det att köparen borde ha upptäckt felet, se NJA 2008 s. 1158.

Min rekommendation är att du kontaktar en jurist för att ta ärendet vidare, det kan du göra här.

Alexander HedblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”