FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt24/04/2016

Rättsliga åtgärder vid störningar från grannar

Har min granne rätt att klaga på mina barn som leker och går i lgh

Och även skrika i brev inkastet ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Beroende om du bor i en bostadsrättslägenhet eller hyreslägenhet gäller olika lagrum.

Gäller det en hyreslägenhet finns regler om störningar i boendet från en hyresgäst i 12 kap. 25 § Jordabalken. En hyresgäst ska enligt paragrafen vid användningen av lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Om det förekommer störningar ska hyresvärden ge en tillsägelse att hyresgästen som stör omedelbart ska upphöra med detta. Om en hyresgäst trots detta inte bättrar sig utan fortsätter att störa andra hyresgäster inom fastigheten, så kan det utgöra grund för hyresvärden att säga upp hyresavtalet med den som stör. Vad som ska anses accepteras eller inte får göras enligt en skälighetsbedömning och denna bedömning görs utifrån den allmänna uppfattningen. Exempelvis tas det ingen hänsyn till om personen som störs är extra känslig. Om störningen enligt skälighetsbedömningen är tillräckligt störande och den "störande hyresgästen" inte rättar sig efter tillsägelse kan hyresrätten förverkas enligt 12 kap. 42 § p.6 Jordabalken.

Gäller det en bostadsrätt är 7 kap. 9 Bostadsrättslagen tillämplig. Där framgår att en bostadsrättshavare ska ta hänsyn till dem som bor i omgivningen. Man ska alltså inte utsätta andra för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön, att de inte skäligen bör tålas. Vart den gränsen går kan skilja sig mellan olika föreningar. Man får se till den aktuella föreningens stadgar, ortens sed och praxis. Sådana störningar kan utgöra grund för att nyttjanderätten förverkas enligt 7 kap. 18 § p.5 Bostadsrättslagen. För att nyttjanderätten ska anses förverkad krävs dock att störningarna når upp till en viss nivå och inte är alltför obetydliga vilket framgår av 7 kap. 19 § Bostadsrättslagen.

Avslutningsvis skulle jag med det lilla du beskrivit anta att inget av detta är aktuellt då det krävs mycket för att få genom ett förverkande dvs. en avflyttning, barn som leker bör i normalfallet vara allmänt tolererat men kan förstås skilja sig beroende på olika hyresrätter och bostadsrätter. Prata med din hyresvärd eller med ordförande i bostadsrättsföreningen om du är osäker så får du troligtvis en större uppfattning om vad som är tolererbart hos er.

Hoppas detta var till hjälp.

Med Vänliga Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”