FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt08/03/2018

Rättsläkares yttrande i rättegång

Hej! Jag har en fråga om läkarens ord i en rättegång. jag var med en bilolycka vid 8 års ålder vid 1986 och är nu 39 så det är lång tid detta handlar om men efter många år har jag fått svåra skador efter olyckan som gjort att jag fått operera min höft och armbåge alla läkare som jag har varit hos har sagt samma sak och skrivit samma sak att detta kommer från olyckan, jag flög över bilen och landade på höger sida hade inga synliga skador på höger sida då men fick hjärnskador och förlorade min hörsel på vänster sida, Min fråga är nu hur kommer det sig att en läkare i trafiknämnden kan säga att det inte kommer ifrån denna olycka när jag har intyg efter intyg från år 2000 till 2018 att detta är följder från denna in pakt av bilen? Ortopeder och oprations läkare säger och skriver samma sak, men nu i rätten säger 1 läkare nej hur kommer det sig att hans ord väger mer??? Dom har samma inriktning samma utbildning och yrke hur kan han överskriva alla andra?? Känns fel att man ska bli behandlad på detta viset när man inte träffar dessa läkare och att man har alla papper på det, Tack på förhand

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då du inte specifikt nämnt vilken typ av rättegång detta handlar om går jag igenom två olika alternativ beroende på vilken domstol det gäller.

Allmän domstol där tingsrätten är första instans:

I detta fall tillämpas rättegångsbalken.

Av 40 kap. 1 § rättegångsbalken framgår att rätten kan inhämta sakkunskap från myndighet, tjänsteman eller annan som är vald som yttrande person inom området. Rätten kan dessutom besluta att ge uppdrag åt annan person med den specifika sakkunskapen att komma med ett yttrande. Detta innebär att rätten utser rättsläkare.

Är du missnöjd med utgången i domen kan du överklaga till högre instans. Andra instans i allmän domstol är hovrätten. Detta enligt 49 kap. 1 § rättegångsbalken. Hur du ska gå tillväga ska du bli meddelad om i samband med att du blir meddelad om domen.

Förvaltningsdomstol där förvaltningsrätten är första instans:

I detta fall tillämpas förvaltningsprocesslagen.

Även enligt 24 § förvaltningsprocesslagen får rätten i en förvaltningsprocess inhämta sakkunskap i ärende från myndighet, tjänsteman eller annan som är vald att yttra sig i området. Också annan person med den specifika sakkunskapen. Det är med andra ord även rätten som beslutar rättsläkaren även i detta fall.

Enligt 33 § förvaltningsprocesslagen har du rätt att även vid förvaltningsrättsliga beslut överklaga en dom som gått dig som part emot. Du överklagar då från förvaltningsrätten till kammarrätten.

Sammanfattning

Då det är rätten som beslutar om vem som ska agera rättsläkare i processen är det också dennes utlåtande man följer. Vanligtvis granskar rättsläkaren de journaler som finns kring din skada och gör en bedömning utifrån vad hen kan utläsa av dessa. Det är sakkunniga personer som rätten ger detta förtroendeuppdrag och det leder till att rätten litar på bedömningen som läkaren lägger fram.

Du har dock oavsett om det är fråga om en straffrättslig process eller en förvaltningsrättslig process rätt att överklaga. I överklagan nämner du vilket ärende det gäller och också varför du anser att lägre instans dömt fel och vilken bevisning du har för detta.

Hoppas att detta svar hjälpte dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”