Rättsläget kring arv och äktenskapsförord

FRÅGA
Jag är gift sedan 8 år tillbaka. Min man o jag köpte ett hus för 10 år sedan o står som hälften ägare båda två. Jag har under hela tiden betalat på lånen vilket gör att vi är överens om att jag ska äga huset ensam. Vi har 3 barn vardera från tidigare äktenskap o inga gemensamma. Vi vill inte riskera att min mans barn ska ha rätt till hälften av huset ifall min man går bort före mig. Räcker det att vi kontaktar vår bank ang detta och kan sedan skriva denna överenskommelse och få det bevittnat av 2 personer.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om äktenskap och arv regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalk (ÄB). När två makar är gifta och den ena går bort görs en bodelning innan arvsskifte äger rum. Först får bedömas vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Som utgångspunkt är all egendom giftorättsgods och giftorättsgods ingår i bodelningen, det framgår av ÄktB 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 §. Enligt huvudregeln så ingår inte egendom i bodelningen som är ena makens enskilda egendom, det framgår av ÄktB 10 kap. 4 §. Alltså, även om ni har kommit överens om att fastigheten är din egna så kommer den ingå i bodelningen om den fortfarande är giftorättsgods. Ingår den i bodelningen så kommer den läggas ihop med all övrig egendom (som är giftorättsgods) och sedan kommer den egendomen delas på hälften, du kommer att få ena halvan och din makes arvingar kommer att få den andra halvan, det framgår av ÄktB 11 kap. 3 §.

Efter bodelningen kommer din makes arvingar att ärva hans halva, hans arvingar är hans bröstarvingar (hans barn) enligt ÄB 2:1.

För att undvika att din makes barn ärver halva fastigheten så kan ni antingen låta barnen ta annan egendom som motsvarar värdet av hälften av ert gemensamma giftorättsgods. Eller så kan ni göra fastigheten till din enskilda egendom och därmed så står den utanför bodelningen och den kommer då inte ingå i arvsskiftet efter din make det framgår av ÄktB 7 kap. 2 §. Ni måste i så fall avtala om ett äktenskapsförord enl. reglerna i ÄktB 7 kap. 3 §. Reglerna stadgar att äktenskapsförordet ska vara skriftligt och registreras hos Skatteverket.

Förutom de lagstadgade reglerna så ska äktenskapsförordet vara tydligt och klart formulerat och fastigheten ska vara klart individualiserad, ni kan alltså inte bara skriva "min fastighet" utan ange fastighetsbeteckningen. Samt och detta är viktigt; äganderätt kan inte överföras genom äktenskapsförord. Ni har köpt fastigheten gemensamt och äger den också gemensamt. Att ni inbördes kommit överens om att du ska äga hela är inte tillräckligt utan din man måste överlåta fastigheten till dig innan ni genom ett äktenskapsförord kan göra den till din enskilda.

Sammanfattningsvis, först ska ni överlåta fastigheten på dig, därefter ska ni upprätta ett formriktigt äktenskapsförord.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med frågor om överlåtelse av fastighet eller äktenskapsförord är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Anton Walfridsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1176)
2020-11-28 Sälja fast egendom inom äktenskapet
2020-11-27 Undanta bostadsrätt från framtida bodelning
2020-11-26 Får jag gifta mig med min kusin?
2020-11-25 Kan jag lösa vår fastighet och se till att beloppet blir min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (86580)