FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp31/10/2018

Rättshjälp vid vårdnadstvist

hur kontrolleras om en person har rätt till rättshjälp?

Jag är i en vårdnadstvist med min fd fru hon har blivit beviljad rättshjälp, jag vet att man inte får tjäna mer än 260 000 i året för att bli beviljad rättshjälp.

Jag vet att hon tjänar över 354 000 i året har tagit ett utdrag ur ratsits lönekalender och skickat både till Borås tingsrätt och http://www.rattshjalp.se/

Men ingen av dom bryr sig det dom säger är att det är dom som ansökt om rättshjälp som intygar på heder och samvete att dom är berättigad till det.

Jag ringde justitiekanslern för jag tycker att detta är fel, jag talar sanning och får föra min egen talan i tvisten och hon ljuger och får gratis rättshjälp felaktigt

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln när det gäller vårdnadstvister är att vardera part står för sina egna rättegångskostnader. Precis som du nämns gäller att rättshjälp i mål om vårdnad, boende och umgänge får beviljas den vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000kr och det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna. En skälighetsbedömning får göras i det enskilda fallet.

Eftersom jag inte vet vilka omständigheter som föreligger kring din före detta frus förutsättningar kan jag tyvärr inte ge dig ett mer utförligt svar. Du är självklart varmt välkommen att återkomma vid fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie SödermanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?