FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp23/08/2015

Rättshjälp och rättsskydd, förutsättningar m.m.

Jag ämnar stämma sjukvården ! Kan jag få en advokat utan att betala ??

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det beror på om det är ett civilrättsligt mål (ex. krav på skadestånd) eller ett straffrättsligt mål (anmäla brott). Jag antar att det är ett civilrättsligt mål.

Det du syftar på är rättshjälp. Det kan privatpersoner få under särskilda förutsättningar. Först och främst ska du ha fått juridisk rådgivning i minst en timme innan vidare rättshjälp får ges. Ditt ekonomiska underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) ska inte överstiga 260 000 kronor per år. Vidare får rättshjälp beviljas om du verkligen är i behov av juridiskt biträde och att dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Det måste även anses vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna. Ditt ärende får inte understiga 22 250 kronor (ditt krav gentemot sjukvården). Allt detta framgår av rättshjälpslagen (1996:1619).

Innan rättshjälp kan bli aktuellt, måste du undersöka om du har en försäkring som medger rättsskydd. Om du har rätt till rättsskydd enligt din försäkring, kan du inte få rättshjälp. Möjligheten till att få rättshjälp är även begränsad om du kan få skadestånd via en ansvarsförsäkring.

Notera att en process fortfarande inte är helt gratis, även om du beviljas rättshjälp. Du ska bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen. Staten betalar resten. Avgiftens storlek beror på dina ekonomiska förhållanden. Om du vill veta vilka avgifter som gäller, kontakta Rättshjälpsmyndigheten eller en advokatbyrå. Avgiften tas ut löpande allt eftersom biträdet arbetar med ditt ärende. Om du förlorar ett mål i en domstol får du i regel betala dina egna rättshjälpskostnader (dvs. rådgivnings- och rättshjälpsavgift) och motpartens kostnader, även om du har rättshjälp. Det kan alltså bli kostsamt om du förlorar målet i domstol.

För att få rättshjälp kan du vända dig till en advokatbyrå eller annan juridisk byrå som i sin tur hjälper dig med att ansöka om rättshjälp. Rättshjälpsmyndigheten beslutar i saken.Vänligen

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Processrätt och Rättshjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000