Rättshjälp i förvaltningsdomstol

2019-05-31 i Rättshjälp
FRÅGA
Hej jag har en vänn som är nedsätt sedan 19 år (svårt psykyskt och somatiskt sjukdom ): han har skickat en ansökan med ett läkarintyg för att han ska få handikap ersättning . Han fick nej ! Kan han få rätthjälp för överjklagande ? Han har inga inkomst alls ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att det rör en överklagan till en förvaltningsdomstol.

I första hand är mitt råd att din vän kollar upp om hans försäkring täcker det rättsliga ärendet. Om försäkringen inte täcker det, kan rättshjälp betalas ut om andra förutsättningar är uppfyllda.

Rättshjälp i förvaltningsdomstol

Det anses ofta inte finnas ett behov av rättshjälp i förvaltningsdomstol. Dock finns det en liten möjlighet att man kan få rättshjälp, vilket innebär att staten betalar en del av dina rättegångskostnader om du anlitar advokat. Bestämmelser om rättshjälp finns i Rättshjälpslagen.

Rättshjälp innebär att en person kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar). Rättshjälpen täcker del av kostnad för advokat eller sakkunnig det kan även täcka kostnader för bevisning och andra uppgifter. I regel får man inte rättshjälp för ett ärende om det rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp.

Rättshjälp ges

- till den som har fått rådgivning från advokatbyrå i minst en timme, 2 §.

- till den vars årsinkomst inte överstiger 260 000 kr när du räknat bort underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning, 6 §.

- till den vars behov av juridisk rådgivning inte kan tillgodoses på annat sätt, 7 § .

- om det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna med hänsyn till vad du överklagar, dess betydelse, det ekonomiska värdet av det som prövas och övriga omständigheter, 8 §.

Om man beviljas rättshjälp ska man bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen. Staten betalar resten. Avgiftens storlek beror på personen i frågas ekonomiska förhållanden. Kontakta Rättshjälpsmyndigheten om du vill veta vilka avgifter som gäller.

Om man förlorar ett mål i en domstol ska man betala för sina egna och motpartens rättegångskostnader även om man har rättshjälp.

När det handlar om förvaltningsmyndigheter ett tillräckligt stort utredningsansvar att den enskilde inte ska behöva eller få rättshjälp. Det anses därför oftast inte rimligt att staten bidrar till rättegångskostnaderna. Det är endast i undantagsfall personer får rättshjälp i förvaltningsdomstol. Kontakta gärna Rättshjälpsmyndigheten för närmare information om chansen att få rättshjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Azra Delkic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (61)
2020-05-18 Kan Lawline bistå med rådgivning i civilrättsligt ärende?
2020-03-22 Har jag rätt att välja försvarare?
2019-11-04 Påverkar mina skulder min möjlighet att få rättshjälp?
2019-07-04 Hur får vi hjälp med att överklaga beslut om rättshjälp?

Alla besvarade frågor (80216)