Rättsförhållandet mellan grannar, nedkapad gren

2017-10-25 i Skadestånd
FRÅGA
Hej! Mina föräldrar bor i radhus och har ett träd som står på baksidan av deras tomt, där en av grenarna stack ut mot grannens tomt (och då handlar det om kanske några dm, för att det finns en häck emellan).Vi är precis hemkomna från semester och ser att grannen har sågat av denna gren helt och hållet även från föräldrarnas "sida" utan att ens samråda om detta!? Grannen har även lämnat grenen på föräldrarnas tomt som någon form av provokation. Jag vet att det finns en lag som säger att man får såga ner en gren om den ställer till problem, men denna handling kan ej vara acceptabelt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss!

Jag tolkar dig som att både dina föräldrar och grannen är fastighetsägare till var sitt område, och inte enbart har en nyttjanderätt av något slag över den.

Regler om rättsförhållandet mellan grannar finner du i jordabalkens 3 kap. här. Det står mycket riktigt i 2 § lagen en regel om att en granne under vissa omständigheter får ta bort en gren. Omständigheterna är dels att grenen faktiskt tränger in på grannens fastighet, dels att grenen medför olägenhet för fastighetens ägare. Områdets ägare, dvs. dina föräldrar (om de är fastighetsägarna), ska dock ges ett tillfälle att själv utföra åtgärden, om åtgärden kan befaras medföra betydande skada för ägaren.

I ditt fall låter det som att någon "olägenhet" inte föreligger, eftersom häcken gör att grenen inte "sticker ut så mycket", om jag uppfattat dig rätt. Rent bagatellartade olägenheter får grannen stå ut med. Det kan också påpekas att grannen inte kontaktade dina föräldrar innan han eller hon kapade av grenen, vilket strider mot 2 §.

Du har alltså två grunder att gå på. Om avkapningen av grenen medfört skada, dvs. om skadan verkligen går att ekonomiskt värdera (exempelvis om det handlar om ett större träd eller en omfattande del av grenen) har ni rätt till skadestånd. Vad skadeståndet kan uppgå till är svårt för mig att avgöra i denna stund.

Eftersom åtgärden inte är tillåten enligt jordabalkens regler kan det även innebära att ett brott har begåtts, se särskilt 12 kap. 2 § brottsbalken om s.k. åverkan, som är en ringa variant av skadegörelse. För det brottet döms den som förstör eller skadar egendom, men för annans rätt (dvs. egendomen tillhör någon annan), samt som med hänsyn till skadans obetydelse är att ses som ringa. Ni har alltså möjlighet att polisanmäla grannen, men jag skulle rekommendera att ni enbart löser situationen genom ett eventuellt skadeståndskrav mot grannen, med tanke på hur liten skadan lär vara.

Om dock avkapningen medfört en såpass obetydlig skada att värdeminskningen av trädet inte går att värdera kan jag tyvärr inte se någon framgång med något skadeståndskrav eller polisanmälan.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd (75)
2021-08-31 Räknas borrhål som normalt slitage?
2021-08-30 Hur många hål i väggen kan man göra utan att bli ersättningsskyldig gentemot hyresvärden?
2021-08-10 Betalar hyresvärd eller hyresgäst för sprucken toalettsits efter vanlig användning?
2021-07-20 Vad gäller om grannen byggt en brunn in på min mark?

Alla besvarade frågor (95725)