Rättsförhållandet mellan grannar, 3 kap. jordabalken.

2015-09-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
En gren av vår hängbjörk har vuxit så att den skuggar grannens trädgårdsland. För att kapa grenen måste vi anlita en arborist. Vem skall betala?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Rättsförhållandet mellan grannar regleras i 3 kap. jordabalken. Av 3 kap. 2 § JB framgår att "Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom." Om jag har uppfattat din fråga rätt tränger dock inte grenen från er hängbjörk in på er grannes tomt, utan skuggar endast grannens trädgårdsland. Mot bakgrund av detta har ni ingen skyldighet att gå med på att grenen kapas. Om ni ändå går med på detta är det enligt min mening rimligt att grannen står för kostnaden att kapa grenen.

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2000)
2020-11-30 Vem är skyldig att bygga en mur på tomtgräns?
2020-11-30 Rökning under spisfläkt?
2020-11-27 Hur många timmar om dagen kan man spela piano i sin lägenhet?
2020-11-25 Krävs bygglov för att montera solcellspaneler på tak inom detaljplanelagt område?

Alla besvarade frågor (86932)