Rättsförhållanden mellan grannar vad gäller träd som skuggar annans tomt

2017-06-17 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, mina föräldrars grannar vill (kräver) att mina föräldrar tar bort ett antal träd utmed tomtgränsen eftersom de skuggar deras tomt. Träden står på mina föräldrars tomt och hänger inte över på grannens tomt utan skuggar bara en liten del av grannens trädgård. Mina föräldrar går med på att ta ner träden, men måste de bekosta det själva? Kan grannen kräva att de tar ner träden och/eller att mina föräldrar bekostar det? För att ta bort träden krävs en kunnig firma och skulle kosta ca 6000 kr exklusive moms.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jordabalken är den lag som reglerar dessa frågor. Enligt 2 kap 1 § st. 3 JB så räknas på rot stående träd och andra växter in i fastigheten. Detta betyder att dina föräldrar äger trädet och alltså har rätt att hugga ner det eller ha kvar det om de vill det! Deras granne har väldigt begränsad ”rätt” att kräva av dina föräldrar att de ska hugga ner träden.

I 3 kap. JB regleras rättsförhållandena mellan grannar. I 3 kap. 2 § JB står det att om en rot eller gren tränger in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom. I din fråga säger du dock att det inte är något som hänger över till grannens tomt utan att det enda som stör grannen är att grannens tomt täcks av skugga pga. träden.

Dina föräldrar måste INTE hugg ner trädet då trädet enligt hur jag tolkar frågan inte ens innebär en potentiell skada för grannen genom att exv. Trädet är gammalt och kan falla över och ta sönder saker på grannens tomt (i sådana situationer kan man som ägare av trädet bli skadeståndsskyldig ifall man varit oaktsam eller vårdslös genom att ej vidta åtgärder för att förhindra skadan).

Om jag var dina föräldrar skulle jag säga till grannen att hen får ta kontakt med en firma som fäller träd och bekosta fällningen av träden själv. OM dina föräldrar inte vill ha kvar träden. Det är upp till dem!

Om dina föräldrar och grannarna kommer överens om en sådan lösning skulle jag råda er att skriva ett avtal på detta för att ha kvar avtalet som bevis ifall några ytterligare komplikationer skulle uppstå!

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2077)
2021-07-31 Får man ge bort en gåva med villkor?
2021-07-30 Får en granne söka upp mig genom att leta information i sopsorteringen?
2021-07-30 Får grannens växter skugga din tomt?
2021-07-30 Behöver jag bygglov för att bygga pool?

Alla besvarade frågor (94470)