FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/09/2018

Rättsförhållande mellan grannar - träd och löv

Hej!

Grannens stora/höga björk har c:a 1/3 av lövverket över vår tomt. Vår garagenedfart är bara några meter från björken. Nedfarten får många löv vid bladfällningen. Det behövs inte så många löv för att täppa till utebrunnen vid garageporten med risk för vattenöversvämning i källaren vid kraftig nederbörd. Blir grannen skadeståndsskyldig vid en vattenskada pga björklöven. Det är den enda björken i gatan.

Kan jag kräva att han klipper björken och/eller tager bort löven från nedfarten. För grannsämjans skull och för att inte ord skall stå mot ord vid en eventuell tvist borde jag kanske göra en skriftlig framställan. Hur tycker ni att detta krav skulle kunna formuleras på ett korrekt/vänligt sätt.

Om jag nödgas hyra folk för att såga bort grenar som hänger över min tomt kan jag lagligen kräva honom för kostnaden.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga rör jordabalkens 3 kap om rättsförhållanden mellan grannar. Den inledande bestämmelser 3 kap 1 § jordabalken Jordabalken 3 kap 1 § förklarar att det är grannsämjan som sätter en riktlinje för relationen med våra grannar och att om man gör en åtgärd på sin eller någon annans fasta egendom ska man se till att man inte orsakar besvär för sina grannar.

Grenar som hänger över din tomt

Om grenar eller rötter tränger sig in på din fastighet och det medför en olägenhet för dig får du ta bort den grenen eller roten, regleras i 3 kap 2 § jordabalken Jordabalken 3 kap 1 §. MEN det är viktigt att komma ihåg att innan du tar bort denna gren ska din granne haft möjlighet att ta bort grenen själv och att du ska ha förklarat att detta är en olägenhet för er. För grannsämjans skull rekommenderar jag dig att du tar upp detta med din granne, att grenen stör dig och om det finns någon möjlighet att denne kan ta bort den.

Löven från hans träd ner på din tomt

Löven som faller ner från trädet ner på din tomt är tyvärr inget som faller in i det som menas i 3 kap 2 § jordabalken. Löv faller inte inom detta, såsom grenen ovan gör. Därmed finns det inga åtgärder som ni kan kräva angående löven. Man kan tyvärr inte använda sig av 3 kap 1 § jordabalken heller, att det skulle vara en störande verksamhet, att det faller löv från grannens tomt är inte en störande verksamhet.

Sammanfattning

Grenarna som hänger över din tomt kan din granne behöva ta bort, men löven som faller ner från träden kan man tyvärr inte göra något åt. Du och din granne får helt enkelt försöka komma överens om grenen och sen får du helt enkelt hålla koll så att löven inte täpper brunnen och skapar översvämning.

Vänligen,

Sandra WredeRådgivare