Rättsförhållande mellan grannar; gren som tränger in på grannens tomt

2020-09-26 i Fastighet
FRÅGA
Kan styrelsen i en Samfällighet anmoda en boende att ta bort grenar som växer in över hans grannes tak ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för dig som fastighetsägare att ta bort grenar som växer in på annans tomt. Det finns däremot regler som behandlar rättsförhållandet mellan grannar i 3 kap. jordabalken (JB).

Skälig hänsyn till omgivning ska tas vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom, detta innebär att när någon vidtar en åtgärd på sin egen eller annans fasta egendom måste denne se till att åtgärden inte orsakar besvär för andra (3 kap. 1 § JB). Om rot eller gren tränger in på en grannes tomt får din granne ta bort gren eller rot om den medför olägenhet. Här gäller dock att grannen först ska ge ägaren (dig) tillfälle att själv utföra åtgärden om det finns risk att skada av betydelse kan uppstå. Det finns dock ingen skyldighet att du själv måste ta ner grenarna (3 kap. 2 § JB).

Eftersom er fastighet ingår i en samfällighet ska du som medlem i föreningen följa de regler som finns i stadgarna för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom samfälligheten (19a § samfällighetslagen). Jag kan dessvärre inte göra någon bedömning i denna situation då frågan inte innehåller uppgifter om stadgarna.

För att sammanfatta gäller att er granne har rätt att ta ner grenarna om de medför olägenhet, vidare måste grannen först ge dig möjlighet att själv ta bort grenarna. Eftersom samfälligheten har anmodat dig att ta ned grenarna har du fått tillfälle att utföra åtgärden själv. Om du inte tar bort de grenar som växer över grannens tak har alltså din granne rätt att göra det.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (555)
2021-03-31 Gåvobrev fastighet
2021-03-31 Vad är distinktionen mellan 18 kap och 16 kap JB?
2021-03-29 Är det möjligt att säga upp benefik nyttjanderätt eller servitut?
2021-03-29 krav på ventilation

Alla besvarade frågor (91133)