FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad25/11/2016

Rättsföljd av enskild egendom

Enskild egendom efter arv. Ett brors-barn har erhållit ett belopp i arv som enskild egendom under tiden de var sambo och gifte sig senare. Nu är de separerade och skilda. Bodelning skall förrättas. Hur påverkar arvet uppdelningen av överskjutande del av egendom som de gemensamt ägde?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln med all egendom i ett äktenskap är att den är giftorättsgods. Enda undantagen är i 7:2 äktenskapsbalken, och är just

- egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

- egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

- egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

- egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

- egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

Likaså är allt som trätt i den enskilda egendomens ställe, enskild egendom (dvs. om egendomen sålts, är ersättningen för egendomen också enskild). Uppfyller ditt brorsbarn något av ovanstående är egendomen enskild.

Funktionen med enskild egendom är just att den undantas bodelning vid en eventuell separation. Har ditt brorsbarn fått ett exempelvis en byrå med förordnande om enskild egendom, är denna inte giftorättsgods. I en bodelning från makar, ingår bara giftorättsgods, vilket framgår av 10:1 äktenskapsbalken. Eftersom den undantas kommer den inte påverka den övriga egendomen alls. Är byrån värd 20 kronor och de har övrigt giftorättsgods på 100 kronor, skulle om förordnandet om enskild egendom inte funnits, de fått 60 kronor vardera efter bodelningen. Nu undantas byrån direkt, och brorsbarnets make/maka får 50 kronor, varpå brorsbarnet själv får 50 kronor ur bodelningen samt behåller värdet för byrån om 20 kronor.

Hoppas jag förklarade tydligt nog och att det inte blev fler frågetecken. I sådana fall är det bara att höra av sig igen. Behöver ni hjälp med upprättandet av bodelningen kan ni kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare