Rättsfaktum och rekvisit

2016-09-15 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
hej!Jag har rört ihop rättsfaktum och rekvisit. Hjälp mig bena ut detta! Har även fått höra att "rekvisiten är ett abstrakt rättsfaktum", vad menas med det?Som jag har förstått det så är rekvisit rättsreglernas byggstenar, eller villkor kan man kanske säga och rättsfaktumet är händelsen/omständigheterna. kan ni hjälpa mig med några exempel? Jag kan inte hålla isär dem när jag ska plocka ut rekvisiten ur en text. Tack, C
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett rättsfaktum är helt enkelt en konkret omständighet som motsvarar det som beskrivs i ett rekvisit i en rättsregel. Ur rekvisiten framgår vilka omständigheter som är direkt relevanta för att medföra den rättsföljd som regeln är förknippad med. Ett rekvisit är ett abstrakt rättsfaktum i den mening att det bara anger vilka omständigheter som är relevanta för att regeln ska vara uppfylld, medan rättsfaktumet är sådana omständigheter i ett konkret fall.

Ett exempel kan illustrera detta.

Enligt avtalslagen kan ett avtal ingås genom att en part ger ett anbud (rekvisit), och motparten accepterar (rekvisit) anbudet. Om nu Pelle säger till Kalle att denne får köpa Pelles cykel för 100 kr (rättsfaktum), varpå Kalle svarar att det vill Kalle (rättsfaktum), kan vi jämföra denna konkreta situation med den rättsregel som finns och se att omständigheterna motsvarar det som rättsregeln beskriver och medför en rättsföljd (avtal ingåtts).

Ett rättsfaktum motsvarar rekvisitet fast i konkret form. I en process åberopas rättsfaktum (omständigheter) för att styrka att en viss rättsregel är uppfylld och ska medföra en rättsföljd.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?