FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/11/2015

Rättigheter vid upptäckande av fel på köpt moped

Min son 15 år köpte en moped den 19 september. Motorn var bytt och mopeden i gott skick enligt säljare. Det enda som inte fungerade var lamporna.Jag lämnade då in mopeden till en verkstad för att byta lampor. Det visar sig stt mopeden saknar bayter och är i dåligt skick. Det har sedan varit massor av problem och efter två veckor slutade den att fungera. Jag har lämnat in den på EM motor i Göteborg och dom säger att mopeden är i mycket dåligt skick. En skrotfärdig moped. Säljaren har inte gått o få tag på på telefon. Har nu lyckats få tag i honom och hans föräldrar. Jag vill häva köpet eller betala vad mopeden är värd enligt verkstan. Dom vägrar. Vad göra?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga.

Vid köp som inte är konsumentköp tillämpas köplagen (1990:931) (KöpL), 1 § KöpL. KöpL är dock dispositiv vilket innebär att den endast tillämpas om inte Ni har avtalat om annat. I de delar Ert köp regleras av avtalet tillämpas alltså inte lagen, 3 § KöpL.

I 17 § KöpL stadgas följande: ”Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.” Är detta inte fallet är varan att anse som felaktig. Även i 18 § KöpL regleras fel i vara: ”Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.” Vidare måste felet ha förelegat när Din son köpte mopeden, 21 § KöpL.

Om det nu föreligger fel i varan och detta inte beror på Din son så finns flera alternativ till buds. Enligt 30 § KöpL får köparen kräva avhjälpande av felet, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd. Du kan läsa mer om vad dessa innebär i 32-40 §§ KöpL.

När man vill åberopa att varan är felaktig måste man precis som Ni har gjort reklamera varan. Enligt 32 § KöpL måste köparen meddela säljaren att varan är felaktig inom skälig tid efter det att köparen märkte eller borde ha märkt felet. Reklamationen måste, förutom att den ska ske inom skälig tid, ske inom två år efter det att Din son tog emot varan om inte annat framgår av exempelvis garanti.

Jag vill även tillägga att köparen inte kan åberopa fel som borde ha upptäckts av köparen vid en undersökning av varan. Av 20 § KöpL framgår att ”Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

Således får inte Ni åberopa sådant som fel som Ni/Din son borde ha upptäckt vid undersökning av mopeden.

Slutsatsen är alltså att det föreligger både rättigheter och skyldigheter. Du skriver att Ni har påtalat felet/felen för säljaren som inte vill gå med på hävning eller prisavdrag. Om Ni enligt vad som redogjorts för ovan, har rätt till hävning eller prisavdrag, så kan Ni antingen försöka tala med säljaren eller föräldrarna igen om detta och försöka komma överens eller, om detta ej lyckas, vända Er till en jurist för ytterligare råd och hjälp. Se spalten till höger för att komma i kontakt med en jurist.

Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”