Rättigheter vid fel kön på katt?

2020-07-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en katt och efter 10 dager ringde jag till säljare och sade att honan jag hade köpt var en hane. Nu kräver jag att jag att jag vill byta katten till hona eller lämna tillbaka varan. men säljare svarde att de inte har katter eller pengar just nu och hon har erbjudat att ska lägga annons på katten på blocket igen. det är 350 km mellan varandra. Vad har jag för rättigheter och de är som näringsidkare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du verkar ha köpt katten från en näringsidkare medan du själv är konsument blir Konsumentköplagen (KköpL) tillämplig (KköpL 1§ 1st).

Det föreligger fel i den vara du köpt eftersom katten inte stämmer överens med vad som avtalats eller vad säljaren har sagt (KköpL 16§ 1st och 2st 3p jämte 3st 1p). Vid fel i vara har du som köpare rätt att bl.a kräva omleverans, prisavdrag eller häva köpet (KköpL 22§). Vanligen har du även andra rättigheter men dessa är svåra att aktualisera när det gäller en katt.

Omleverans skulle i detta fall vara att du får en ny katt men med korrekt kön. Omleverans är endast möjligt ifall det kan ske utan orimlig kostnad för säljaren (KköpL 26§ 1st). Det verkar som om säljaren inte har några katter tillgängliga varför detta skulle kunna bli ett problem men förmodligen är det inte en orimlig kostnad att säljaren köper en katt av samma ras men med korrekt kön - det är dock svårt för mig att spekulera i detta.

Om inte avhjälpande är aktuellt så kan prisavdrag eller hävning komma i fråga (KköpL 28§). I detta fall blir det nog svårt med prisavdrag eftersom det ska motsvara skillnaden i värde och du vill inte ens ha en hankatt om jag förstår det rätt. Därför blir hävning det mest relevanta om säljaren inte lyckas ordna en ny katt. Hävning innebär att du lämnar tillbaka katten du fått och får tillbaka dina pengar. Detta är endast möjligt om felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare (KköpL 29§). Bedömningen av om det är av väsentlig betydelse är en helhetsbedömning där man beaktar andra möjligheter att fixa felet samt dina personliga förhållanden. Jag skulle gissa att en domstol skulle säga att du har rätt till hävning.

Skulle du sedan köpa en ny katt har du rätt till ersättning för prisskillnaden ifall du tvingas köpa en dyrare katt. Du måste dock faktiskt ha försökt hitta en likvärdig katt men med korrekt kön (KköpL 33§).

Utöver dessa rättigheter kan du har rätt till skadestånd om felet orsakar dig en skada (t.ex ifall hankatten skulle göra en annan katt gravid och därmed orsaka veterinärkostnader). Eftersom du inte nämnt något om skador går jag dock inte djupare in på detta.

Att de inte har pengar just nu utgör såklart ett problem i stunden men det innebär helt enkelt att du får en fordran mot dem ifall du häver köpet. De blir alltså skyldiga dig pengar.

För att sammanfatta så har du rätt att antingen få en ny katt som har korrekt kön eller så har du rätt att häva köpet. Häver du köpet kan du även ha rätt till ersättning för prisskillnaden ifall du köper en annan katt.

Jag hoppas detta svarar på dina frågor. Om inte får du gärna ställa fler frågor till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1163)
2021-03-01 Ersättning för skador på grund av felaktig vara
2021-03-01 Ersättning vid fel i vara
2021-02-28 Gäller garanti för begagnade varor?
2021-02-28 Konsumentköplagens tillämpningsområde

Alla besvarade frågor (89850)