FrågaKÖPRÄTTKöplagen23/03/2016

Rättigheter vid fel i vara

Hej,

Förra veckan köpte jag en begagnad porslinsdocka på blocket för 700kr. Dockan var antik och skulle enligt ägaren vara tillverkad 1921. Jag samlar på antika porslinsdockor och såg detta som en bra affär. När jag fick hem dockan upptäckte jag att det var en kopia och tillverkad 1999. Jag känner mig lurad av köpet och undrar om jag kan häva köpet? Vad har jag för möjligheter?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Jag utgår från att du köpte dockan av en annan privatperson, och i detta fall är tillämplig lag Köplagen (1990:931) (KöpL).

18§ KöpL stadgar att fel i en köpt vara anses föreligga när varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföring av varan eller annars före köpet, som kan antas ha inverkat på köpet. Om säljaren angav att dockan hade vissa egenskaper och var av viss beskaffenhet, som sedan inte visade sig vara sanna, är varan således att se som felaktig under förutsättning att säljaren inte kände eller borde ha känt till uppgifterna vid försäljningen. Kan det konstateras att ett fel föreligger och säljaren inte kände till eller borde känt till det, gäller följande:

Enligt 20§ KöpL får du inte åberopa fel i en vara som du borde ha känt till innan köpet. Det föreligger som regel ingen undersökningsplikt för dig som köpare, och din möjlighet att åberopa fel i varan påverkas endast om du faktiskt vidtog en undersökning eller efter uppmaning från säljaren underlät att vidta undersökning. I den situationen kan du inte åberopa fel som du borde ha upptäckt, så länge inte säljaren agerat i strid med tro och heder.

Fel kan endast göras gällande av dig som köpare om felet förelåg innan du har mottagit varan, jfr 21§ och 13§ KöpL. Att felet förelåg tidigare har du bevisbördan för.

Föreligger ett fel i varan har du som köpare en rad möjligheter att åberopa mot säljaren enligt 30§ KöpL. Du har först en plikt att undersöka varan när du mottar den, 31§ KöpL, vilket av vad du skriver verkar som att du har gjort. Vidare måste du till säljaren reklamera felet och ange önskad påföljd enligt 32§ KöpL. Detta ska ske inom skälig tid med en yttersta gräns på två år. Har säljaren handlat i strid med tro och heder har du obegränsad tidsfrist.

I första hand ska säljaren få möjlighet att avhjälpa felet eller vidta en omleverans och då sända dig rätt vara, se 34§ och 36§ KöpL. Hävning eller prisavdrag aktualiseras om inte omleverans eller avhjälpande är aktuellt, se 37§. Detta kan till exempel vara då säljaren inte äger en sådan docka som köpeavtalet avser och inte kan anskaffa den utan oskälig kostnad eller olägenhet. Hävning kan enligt 39§ KöpL göras om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta vid försäljningen. Du måste meddela säljaren att du önskar hävning, vidta en hävningsförklaring, för att ha rätt att häva köpet. Har säljaren handlat i strid med tro och heder så att avtalet på den grunden är ogiltigt, eller om säljaren varit grovt vårdslöst, krävs ingen särskilt hävningsförklaring. Du kan även kräva prisavdrag enligt 38§.

Du bör således kontakta säljaren, påpeka felet och vilken påföljd du vill aktualisera för att nå en lösning.

Du har vidare rätt till skadestånd om du lider skada på grund av att varan är felaktig, vilket stadgas i 40§ och 67§ KöpL.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo