Rättigheter som provanställd

Hej , jag var härom veckan på en intervju på ett HVB-hem i Malmö. Att jag är mitt i behörig utbildnings verkade ha fångat intervuarens intresse eftersom hon ville att jag skulle komma och "provjobba" à tre skift för att både jag och personalen skulle få en chans att känna in situationen lite innan eventuell (tim-)anställning, detta verkade helt rimligt där och då. Frågan jag har är således vad jag nu innan jag skrivit på något har för rättigheter och vad som hindrar dem från att efter de här tre dagarna låta mig gå därifrån utan att ha fått någon betalning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att anställningen är i privat regi och reglerna om arbetstagares rättigheter hittar du således i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Om det skulle röra sig om en statlig anställning så har du starkare rättigheter eftersom Lagen om offentlig anställning (LOA) har strängare krav på arbetsgivaren.

Arbetsgivare får avtala om en tidsbegränsad provanställning om det föreligger ett prövobehov, vilket innebär att arbetsgivaren behöver pröva din arbetsförmåga för den aktuella tjänsten. En provanställning får dock högst uppgå till 6 månader, vilket framgår av LAS 6 § st. 1. En provanställning kan upphöra genom att arbetsgivaren eller arbetstagaren lämnar besked om detta till motparten senast innan prövotiden löper ut. Om sådant besked inte lämnas så övergår provanställningen till en tillsvidareanställning, LAS 6 § st. 2.

En provanställning kan också avbrytas innan prövotiden har löpt ut genom besked av någon av parterna, LAS 6 § st. 3. Man behöver då inte ange skälen bakom sitt beslut, vilket också innebär att det är en osäker anställningsform för arbetstagaren som inte har samma skydd som vid uppsägning av en tillsvidareanställning där arbetsgivaren enligt LAS 7 § behöver ha saklig grund. Viktigt att tänka på är dock att bestämmelserna om provanställning är semidispositiva, vilket innebär att man genom kollektivavtal kan göra avvikelser från LAS och på så sätt avtala om uppsägningstid, LAS 2 § st. 3. Man får dock inte avtala på ett sätt som upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen. Det är alltså viktigt att man kontrollerar om det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatsen och om detta innehåller särskilda regler om provanställning.

Det finns inte några särskilda formkrav för att avsluta en provanställning, till skillnad från reglerna om statlig anställning där det krävs ett skriftligt besked, jmf. Lag om offentlig anställning (LOA) 8 §. Eftersom arbetsgivaren inte behöver ange några särskilda skäl för att avsluta en provanställning så kan en provanställnings avslutande från arbetsgivarens sida inte prövas enligt reglerna i LAS. Däremot finns det särskilda regler i LAS 31 § om att arbetsgivaren ska lämna besked till arbetstagaren om avslutad provanställning senast två veckor i förväg samt lämna varsel till berörd facklig organisation. Vidare finns i samma bestämmelse även utrymme för arbetstagaren att begära överläggning med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte följer dessa regler kan hen bli skadeståndsskyldig, men det påverkar inte den rättsliga verkan av arbetsgivarens beslut att avsluta provanställningen.

Du har under en provanställning rätt till lön och andra anställningsförmåner på samma sätt som om du varit tillsvidareanställd. Om du inte skulle få lön så har du rätt att kräva det. Du kan förhandla villkoren för din provanställning på samma sätt som inför vilken ny anställning som helst. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen så omfattas du av detta och det innebär att du omfattas av en mängd anställningsvillkor som är förutbestämda, bland annat lägsta lön. Du bör därför kontrollera om det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatsen och vad det ger dig för rättigheter. Du bör också begära ett skriftligt anställningsavtal för din provanställning samt säkerställa att villkoren för din provanställning känns okej för dig. Enligt bestämmelserna ovan så kan din arbetsgivare välja att avsluta din provanställning redan efter första skiftet och du har då rätt att få betalt för den tiden du har arbetat.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar.

Josefine RembsgårdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”