Rättigheter i marken som arrendator

2018-06-20 i Arrende
FRÅGA
Hej! Jag arrenderar betesmark till mina får. Bredvid betesmarken bor det en familj som är irriterad över att jag är där varje dag och tränar mina hundar på fåren, inte för fåren skull utan för att jag använder pipa till mina hundar, alltså visslingar. Dom bor i ett hus som såldes efter att jag tog över arrendet, därmed hade jag arrendet redan innan de köpte huset. Nu vill dom ha bort mig verkar det som och klagar på hur jag sköter marken, det står i kontraktet "betesmarken skall skötas på det sätt Länsstyrelsen, som myndighet föreskriver"Och det gör jag, sköter marken enligt vad länsstyrelsen föreskriver, men de klagar ändå. De vill helst arrendera marken själv för att ha en häst.Men det står i mitt arrendekontrakt "upplåtelsen som avser betesmark för får markerat på bifogad kartskiss, beträffande jakt, ingår det inte i detta avtal" Samt "Upplåtelsen gäller för en tid av ett år, med tillträde ååmmdd. Därefter gäller upplåtelsen löpande med en uppsägningstid av 12 månader"Har inte jag som arrendator tillgång till marken precis när jag vill, och hur ofta jag vill, och dom kan väl inte säga något om vad jag gör på "min" mark? Detta ligger ute på landet, långt ifrån tätbebyggelse.Kan jag säga att marken är mitt ansvar och visa kontraktet? Eller har jag inget bakom mig så att säga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Om jag förstår din fråga rätt är det inte familjen som klagar som äger marken.

Avtalet är sluten mellan arrendatorn (dig) och fastighetsägaren och frågor som rör avtalet samt uppsägning kan bara tas upp av er och inte grannarna. Både du och ägaren till marken har rätt till att säga upp kontraktet och din rätt till marken grundas på avtalet. Du som arrendator har, precis som du säger, rätt till marken precis när du vill så länge avtalet mellan er är giltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen

Roksana Jurenczyk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81874)