Rättigheter i lönerelaterade frågor gentemot arbetsgivare utan kollektivavtal

FRÅGA
Om min arbetsgivare ej följer kollektivavtal och det inte står något i mitt anställningsavtal, vad har jag då får rättigheter gällande löneökning, lönesamtal etc ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns (till skillnad från många andra länder) ingen lönelagstiftning. Det finns inte heller någon lagreglerad minimilön. Den svenska arbetsmarknaden bygger istället på att lönefrågor regleras av arbetsmarknadens parter i kollektivavtal. I dessa kollektivavtal finns ofta regler för exempelvis löneökningar.

Ingenting tvingar en arbetsgivare att ingå ett kollektivavtal. Dina rättigheter gällande lönerelaterade frågor mot en arbetsgivare som inte är bunden av något kollektivavtal beror därmed helt och hållet på vad som är avtalat mellan dig och arbetsgivaren. En obunden arbetsgivare har i princip rätt att avtala om vilka lönevillkor som helst med dig, dock ska dessa ha tydliggjorts för dig skriftligen inom en månad från att du börjat arbeta hos arbetsgivaren (6 c § lagen om anställningsskydd).

Svaret på din fråga är alltså att det helt beror på vad som är avtalat mellan dig och din arbetsgivare. Då det inte finns någon lönelagstiftning i Sverige har en obunden arbetsgivare rätt att avtala hur denne vill gällande löneökningar etc., så länge denne inte bryter mot exempelvis diskrimineringslagen eller annan tvingande arbetsmarknadslagstiftning.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (785)
2021-08-31 Måste arbetsgivaren polisanmäla en drogmissbrukare på arbetsplatsen?
2021-08-31 Jag har inte fått min lön utbetald - vad kan jag göra?
2021-08-31 Använda av cbd kapslar med 0,2% thc vara skäl för uppsägning?
2021-08-30 Har en anställd rätt att arbeta under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (95785)