Rättigheter i lönerelaterade frågor gentemot arbetsgivare utan kollektivavtal

Om min arbetsgivare ej följer kollektivavtal och det inte står något i mitt anställningsavtal, vad har jag då får rättigheter gällande löneökning, lönesamtal etc ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns (till skillnad från många andra länder) ingen lönelagstiftning. Det finns inte heller någon lagreglerad minimilön. Den svenska arbetsmarknaden bygger istället på att lönefrågor regleras av arbetsmarknadens parter i kollektivavtal. I dessa kollektivavtal finns ofta regler för exempelvis löneökningar.

Ingenting tvingar en arbetsgivare att ingå ett kollektivavtal. Dina rättigheter gällande lönerelaterade frågor mot en arbetsgivare som inte är bunden av något kollektivavtal beror därmed helt och hållet på vad som är avtalat mellan dig och arbetsgivaren. En obunden arbetsgivare har i princip rätt att avtala om vilka lönevillkor som helst med dig, dock ska dessa ha tydliggjorts för dig skriftligen inom en månad från att du börjat arbeta hos arbetsgivaren (6 c § lagen om anställningsskydd).

Svaret på din fråga är alltså att det helt beror på vad som är avtalat mellan dig och din arbetsgivare. Då det inte finns någon lönelagstiftning i Sverige har en obunden arbetsgivare rätt att avtala hur denne vill gällande löneökningar etc., så länge denne inte bryter mot exempelvis diskrimineringslagen eller annan tvingande arbetsmarknadslagstiftning.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”