FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/10/2018

Rättigheter för köparen när fel föreligger vid köp av begagnad bil?

Hej

Jag köpte en begagnad bil. Under färden hem mellan sthlm och göteborg får jag en motorlampaindikation. I låg växel tar inte gasen och det smattrar. Det visar sig på ett kvitto från en kontroll på vw verkstad i Jan att säljaren haft liknande problem och man finner en lös kamkedja som bör bytas. Säljaren har hela tiden hävdat att bilen är tipp topp. På fråga om "kamkedja?" innan köp på våra meddelanden svarar han att "ja, bilen har kamkedja" men nämner inte problemen. Problemet är inte löst än men jag undrar vilken rätt jag har att häva köpet alternativt få säljaren att betala.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!
Din fråga rör fel i vara. Jag antar att både du och säljaren har agerat i form av privatpersoner, att ingen av er är näringsidkare. Om båda du och säljaren (vilket jag utgår från) är privatpersoner kommer Köplagen (KöpL) vara tillämplig på situationen. Jag tolkar frågan som att du vill veta om du kan häva köpet pga. av fel i varan eller göra någon annan påföljd gällande.

Föreligger det fel i varan?
För att du ska ha rätt att göra påföljder gällande mot säljaren krävs det att det föreligger ett fel på bilen enligt köplagen. Du har dock köpt en begagnad bli och då kan det antas att du har köpt den i befintligt skick, vilket innebära att det är lite strängar reglering på när fel föreligger. Dock kommer du kunna göra fel gällande på en vara som har köpt i befintligt skick om rekvisiten är uppfyllda.

För att du ska kunna göra fel gällande krävs det antigen att bilen inte överensstämmer med uppgifter om säljaren har lämnat innan köpet som kan antas ha in verkat på ditt beslut om att köpa bilen (19 § 1p. KöpL). Ex att bilen fungerar felfritt och har ex. nya däck.

Vidare föreligger fel om säljaren har underlåtit att berätta om väsentliga förhållande rörande bilens (varans) egenskaper som säljaren har känt till som du kunde ha räknat med att bli upplyst om (19 § 2p. KöpL). Även här ska dessa förhållande påverka ditt val gällande köpet.

Den sista grunden för fel är om varan är i väsentligt sämre skick än vad du kunde ha antagit, grundat på pris och andra omständigheter i samband med köpet (19 § 3 p. KöpL).

Föreligger några av dessa grunder så kommer det att vara ett fel i varan enligt köplagen. Dock så krävs det också att du inte har brustit i din undersökningsplikt eller att risken har gått över på dig. Mer om det nedan.

Är din undersökningsplikt uppfylld?
Det föreligger en undersökningsplikt på din sida, vilket innebär att du inte får åberopa (göra gällande fel) som du har antagits känt till vid köpet eller har kunnat hitta vid en undersökning. Har du därför valt att inte undersöka vara eller att det är ett sådant fel som du förväntas hitta vid en undersökning men inte hittat så kommer du inte kunna åberopa felet (20 § KöpL). Det vill säga om du hade kunnat upptäcka felet vid en ordentlig undersökning får du inte åberopa det om säljaren inte har handlat i strid mot tro och heder.

Vilket innebär att om du hade kunnat upptäcka att kamkedjan satt löst under en undersökning så kommer du inte kunna göra felet gällande.

Tidpunkten för bedömning/när går risken över?
Vidare krävs det att felet har funnits redan innan risken för bilen gick över på dig. Har felet uppkommit när risken av varan har gått över på dig kommer du inte kunna göra felet gällande mot säljaren. Risken går vanligtvis över på köparen (dig) när du antigen hämtar bilen eller vid avlämnandet av bilen. Säljaren har ansvaret för fel som föreligger/uppkommer innan du hämtar bilden eller får den avlämnad hos dig. Det gäller även om felet visar sig senare, när du redan har fått bilden (12 §, 13 § och 21 § KöpL).

Eftersom säljaren verkar ha haft detta problem innan du köpte bilen är det säljaren som bär ansvaret för felet 'även fast felet visade sig nu när du har fått bilen.

Påföljder?
Om alla kriterier ovan är uppfyllda har du som köpare rätt att göra vissa påföljder gällande. Du kan då antigen kräva avhjälpa, omleverans (dock ej troligt, eftersom du köpte en begagnad bil), prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § KöpL).

Du kan såldes kräva avhjälpande av felet. Det innebär att du kräver att säljaren ska fixa felet utan kostnader för dig. Du kan således åberopa att du vill att säljaren ska fixa kamkedjan (34 § KöpL). Säljaren har även rätten att avhjälpa felet utan att du egentligen begär det och innan du gör andra påföljder gällande (36 § KöpL).

Om avhjälpande inte kan ske eller ske inom skälig tid har du rätt att häva köpet. För att du ska ha rätt att göra det krävs det att felet i bilen är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde ha insett det (37 och 39 § KöpL).

Viktigt att tänka på, för att du ska kunna göra påföljder gällande, är att du reklamerar inom skälig tid efter det att du upptäckt felet till säljaren och meddelar att du vill åberopa vissa påföljder (31 § och 32 § KöpL).

Sammanfattning
Det verkar som att ett fel föreligger i bilen som du kan åberopa, säljaren har inte upplyst om remmen som säljaren har känt till. Det skulle eventuellt också kunna avvika från vad säljaren har upplyst dig om – att bilen är bra. Dock så krävs det att det västligt skulle påverka ditt köp.

Samtidigt krävs det att du har uppfyllt och inte brustit i din undersökningsplikt. Vilket är svårt att svara på utifrån informationen i frågan.

Om det skulle vara så att det föreligger fel och du inte har brustit i din undersökningsplikt så har du rätt att göra gällande vissa påföljder gällande. Två av dessa påföljder är att felet avhjälps (fixas) på beskostand av säljaren eller att om inte det kan komma på tal så har du rätt att häva köpet om felet är av väsentliga betydelse för dig och ditt val att köpa varan. Säljaren måste dock ha insett det.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma!
Sofia WedinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?