Rättighet för efterlevande make att påkalla jämkning av bodelningen

2017-10-25 i Make
FRÅGA
Hej och tack för ett bra forum. Makan avled och det finns en gemensam son och ett särkullbarn som fanns då äktenskapet inleddes. Nu vill särkullbarnet ha ut sin del del ur dödsboet. Kan jag som änkeman både åberopa 12:2 i Äktenskapsbalken med 1/1 för att behålla de pengar som finns på konto öppnade i mitt namn och ändå vara med och dela på den avlidna makas giftorättgods?Vem tillfaller pengar på konto som är öppnade i bådas namn? Hur kan jag bevisa att det verkligen är mina pengar som finns på konto öppnade i mitt namn även om jag varit gift med min maka i 60år. Vi har alltid haft en gemensam ekonomi om än jag tjänat långt mer än vad han gjort och därför anser jag att jag har rätt till dessa pengar. Har någon rätt att begära ut kontoutdrag från våra konto?Många frågor men tacksam om ni kan besvara dem. Vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att man vid ena makens död gör en bodelning, som innebär en likadelning av makarnas egendom. (9 kap. 1§ äktenskapsbalk) Vem som tjänar mest pengar eller äger mest egendom spelar då ingen roll. Så länge egendomen inte utgör "enskild egendom", så ska all egendom delas lika. (10 kap. 1§ ÄktB)

Du kan som änkeman begära jämkning av bodelningen. (12 kap. 2 § ÄktB). Det kommer i princip att innebära att en bodelning egentligen inte sker, utan vardera part får sin egendom tilldelad till sig. Åberopar du detta får du inte vara med och dela på den avlidna makens giftorättsgods, utan du får endast din egendom i så fall.

De pengarna som utgör din egendom på dessa konton kommer vid en tillämpning av 12 kap. 2§ ÄktB att tillfalla dig. Detta är då exempelvis din lön.

Du kan bevisa detta genom att exempelvis visa lönespecifikationer eller andra underlag som visar vilka pengar på kontona som utgör din egendom.

I fråga om rätt att begära ut kontoutdrag så finns det ingen lag som reglerar någon rättighet för personer att begära ut kontoutdrag från ett konto. Så utifrån omständigheterna i frågan skulle jag säga att det inte finns någon rätt till det.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Frida Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (485)
2021-08-30 Arv efter skilssmässa
2021-08-28 Vem ärver när det inte finns några barn i äktenskapet?
2021-08-28 Vem ärver min make, och kan han testamentera till sina syskon?
2021-08-22 Hur kan man säkra egendom till förmån för efterlevande make när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95697)