Rättfärdigandegrunder vid brottslig handling

FRÅGA
Om jag till exempel ser någon bli misshandlad eller våldtagen och jag springer fram för att hjälpa personen. Ända sättet är att slå personen som våldtar eller misshandlar. Är det straffbart om jag slår honom/henne? Vad kan man bli dömd för i så fall? Vad kallas brottet man begår?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som utgångspunkt är det brottsligt att slå en annan person, detta utgör misshandel enligt Brottsbalken (BrB) 3:5. För att en handling ska vara brottslig räcker dock inte att förutsättningarna för brottet enligt någon brottsbeskrivning (i det här fallet misshandel) är uppfyllda. Det krävs vidare att handlingen inte kan rättfärdigas på någon grund. I 24 kapitel finns grunder för rättfärdigande, om någon av dom är uppfyllda innebär alltså detta att den handling som ursprungligen är brottslig blir laglig. I det hypotetiska fallet som du beskriver ligger det närmast till hands att tillämpa rättfärdigandegrunden nödvärn, vilken framgår av BrB 24:1. Av bestämmelsen framgår att nödvärn föreligger om det är fråga om ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person. Vidare krävs också för rättfärdigat nödvärn att handlingen inte är uppenbart oförsvarlig med hänsyn till omständigheterna. En misshandel eller våldtäkt utgör odiskutabelt ett påbörjat brottsligt angrepp på person. Den avgörande frågan för om ditt ingripande är brottsligt eller inte blir således huruvida det är uppenbart oförsvarligt eller ej. Här kan svåra gränsfall uppkomma men att exempelvis skjuta ihjäl någon som misshandlar någon annan skulle typiskt sett utgöra en uppenbart oförsvarlig, och således brottslig handling.

Sammanfattningsvis

1. Att slå någon för att hindra en misshandel eller våldtäkt är inte straffbart under förutsättning att handlingen inte är uppenbart oförsvarlig.

2. och 3. Om det är fråga om en uppenbart oförsvarlig handling utgör denna misshandel enl. Brb 3:5. Straffskalan för misshandel går från böter till fängelse i 2 år.

Vänligen

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98481)