Rättens möjlighet att avvisa bevisning

Om motparten har kallat ett vittne som utsatt mig för sexuell kränkande behandling. Kan jag då önska att detta vittne inte godkänns av domstolen/domaren. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln i svensk processrätt är att det råder fri bevisprövning och bevisvärdering. All form av bevisning kan och ska prövas av domstolen. Undantaget från huvudregeln finns i 35:7 rättegångsbalken. Domstolens möjlighet att avvisa bevisning, vilket ett vittnesförhör är, begränsas alltså bland annat till om bevisningen är obetydlig för målet eller inte behövs. Ditt fall passar inte in under någon av kriterierna under 35:7 och kan således inte avvisas. 

Hälsning, 

Egil SellgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo