Rättens möjlighet att avvisa bevisning

Om motparten har kallat ett vittne som utsatt mig för sexuell kränkande behandling. Kan jag då önska att detta vittne inte godkänns av domstolen/domaren. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln i svensk processrätt är att det råder fri bevisprövning och bevisvärdering. All form av bevisning kan och ska prövas av domstolen. Undantaget från huvudregeln finns i 35:7 rättegångsbalken. Domstolens möjlighet att avvisa bevisning, vilket ett vittnesförhör är, begränsas alltså bland annat till om bevisningen är obetydlig för målet eller inte behövs. Ditt fall passar inte in under någon av kriterierna under 35:7 och kan således inte avvisas. 

Hälsning, 

Egil SellgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”