Rätten till rast under arbete

2016-03-10 i Rast
FRÅGA
Jag jobbar 6 timmar. Hur lång rast har jag rätt till då?
SVAR

Bestämmelser rörande rast under arbete finner man i Arbetstidslag (1982:673). I 15 § stadgas att med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. I andra och tredje stycket följer att arbetsgivaren på förhand ska ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger samt att rasterna ska förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.

Enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. Många arbetsgivare är emellertid bundna av kollektivavtal som ger längre rast. Det som stadgas i arbetstidslagen är bara ett minimum och arbetsgivaren kan således bestämma att lunchen får vara längre. Så för att besvara din fråga: Du har rätt till 30 minuters rast om du jobbar sex timmar.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (82)
2020-11-12 Kan man ha för lång rast på jobbet?
2020-09-29 Har man rätt till att få betald rast?
2020-09-18 Har jag rätt till paus när jag arbetar i fyra timmar?
2020-08-19 Är det lagligt att arbeta 11 timmar utan rast?

Alla besvarade frågor (86448)