Rätten till pension vid personlig konkurs

2015-10-24 i Konkurs
FRÅGA
om jag går i konkurs får jag ut min pension? 78 åring fråger
SVAR

Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns vissa möjligheter för konkursboet att utmäta pension. Detta regleras i 3:4 Konkurslagen (här). Enligt denna regel är det möjlig för konkursförvaltaren att, för konkursboets räkning, begära utmätning på "lön och därmed jämställda förmåner". Pension räknas som en sådan förmån, se 7:1 p. 4 Utsökningsbalken (här).

Innan utmätning sker finns det dock vissa regler att beakta, vilka skapar ett mothåll så att säga.

Den första och kanske viktigaste är 5:8 Utsökningsbalken. I denna föreskrivs att utmätning av själva rätten till pension inte får ske för sådant belopp konkursgäldenären behöver för sin försörjning eller försörjning (av annan) som åvilar denne.
En skälighetsbedömning görs i förhållande till jämförbara pensionsbelopp; förarbetena nämner på denna punkt att statliga pensionsförmåner kan ses som en riktpunkt avseende minimibelopp. I anslutning till detta framfördes att bedömningen bör vara generös till förmån för gäldenären, gränsen är således inte helt klar.
Denna regel gäller både kommande och redan utbetalad pension, vid bedömningen ska det således blickas framåt och beaktas vad gäldenären kan tänkas komma ha behov av.

Den andra regeln, blir tillämplig i de fall pensionsbeloppen i sig överstiger vad gäldenären behöver för sitt uppehälle och utmäts då på efter samma regler som gäller för vanlig löneutmätning, se vidare 7:1 p. 4, 2 & 4 Utsökningsbalken. I dessa fall aktualiseras förbehållsregeln i 7:5 Utsökningsbalken. Enligt denna ska gäldenären, utöver det belopp som redan fastställs för uppehälle, tillerkännas ett förbehållsbelopp som inte får utmätas.

Mer om hur denna beräkning går till kan Du läsa här.

Slutligen kan svaret samman fattas med att:

Det framgår av Utsökningsbalkens förarbeten att utmätning av själva rätten till pension i princip inte blir möjligt. Utmätning av pensionsbelopp kan däremot ske till enligt reglerna för löneutmätning för de belopp som överstiger var gäldenären behöver för att klara sitt uppehälle samt ett fastställt "normalbelopp" (se länk ovan).

Ja, Du får behålla din pension. Däremot kanske inte hela ditt pensionsbelopp, beroende på hur stor detta är.

Behöver Du ytterligare hjälp med detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej Conrad! Eftersom jag endast är rådgivare inom ramen för gratistjänsten här på Lawline kan jag inte åta mig ditt ärende i någon vidare utsträckning. Vad du beskriver är ett ganska komplext ärende och trots att jag har sympati för din situation har jag (som ännu är studerande) inte kompetens att ta mig an någon avancerad analys. Via vår telefonrådgivning kan du få hjälp med var du ska vända dig, tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00). I övrigt kan jag bara önska dig lycka till och rekommendera att du rådgör med din ovan nämnda advokat eller liknande ombud. Mvh Philip Söderberg.
2015-10-24 15:29
Kommentera
Relaterat innehåll