Rätten till omplacering på grund av sjukdom

FRÅGA
Hej!Jag har jobbat på en arbetsplats som jag älskar i nu snart 11 år. De första åren satt jag på kundtjänst och support, men har jobbat de sista 7 åren med andra arbetsuppgifter. Nu den 1 april gjordes en omorganisation inom bolaget och jag ska nu återgå till kundtjänst. Jag ska då itta och prata med kunder 8 timmar/dag, något jag inte klarar av. Jag klarar inte av stress och mitt huvud fungerar inte som det ska, då jag har en sjukdom som heter hypotyreos och utmattade binjurar. Symtomen är som utmattning. Jag har haft lång väg tillbaka och har jobbat heltid de sista 3 åren nu. Men tack vare att jag jobbat med andra saker så har jag känt att det gått bra. Jag oroar mig nu väldigt mycket hur jag ska klara av att sitta på kundtjänst igen. Finns det någon lag som säger att företaget är skyldig att omplacera mig om jag inte klarar av att sitta på kundtjänst eller måste jag det?Jag är inte med i facket. Bara Alfa-kassan. Vad är mina rättigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag uppfattar det som att du till följd utav sjukdom kommer att ha problem med att fullgöra dina arbetsuppgifter om du placeras på kundtjänst. Jag kommer att behandla denna fråga genom att gå in på arbetsgivarens ansvar i form utav dennes rehabiliteringsansvar.

Arbetsgivarens ansvar vid nedsatt arbetsförmåga (rehabiliteringsansvar)
Arbetsgivaren har huvudansvaret för rehabilitering och arbetsanpassning enligt 3 kap. 2 a § Arbetsmiljölagen. Åtgärder som det kan åligga arbetsgivaren att utreda är till exempel:
Omplacering av arbetstagarenÄndrade arbetsuppgifterSkaffa tekniska hjälpmedelMedverka till omskolning av arbetstagaren

Det åligger arbetsgivaren att göra en noggrann utredning av de möjligheter som finns till omplacering, anpassning eller andra åtgärder som kan möjliggöra att arbetstagaren kan stanna kvar i arbetet. Men vid bedömningen av arbetsgivarens skyldighet att hitta en lösning är även arbetsplatsens storlek och din egen medverkan till att finna en lösning av betydelse.

Uppsägning på grund utav nedsatt arbetsförmåga?
Utgångspunkten är att en nedsättning av arbetsförmågan som beror på, som i ditt fall, sjukdom i princip inte utgör grund för uppsägning. Det som gäller är alltså att arbetsgivaren, innan denne har grund att säga upp dig, måste ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar.

Att bevisa sitt tillstånd
Du har själv bevisbördan för ditt tillstånd, och kan behöva styrka detta med ett läkarintyg eller en arbetsförmågebedömning.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?