FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp25/07/2014

Rätten till offentlig försvarare vid snatteri

Hej Om man har blivit stämd o kallad till tingsrätten för snatteri...blir man tilldelad en advokat då eller hur fungerar det?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Förutsättningarna för att få en offentlig försvarare tilldelad regleras i 21 kapitlet 3 a § Rättegångsbalken. Enligt denna paragraf ska en offentlig försvarare förordnas om

1. Den misstänkte är anhållen eller häktad och den misstänkte begär det,

2. Om någon är misstänkt för ett brott vars lindrigaste straff är sex månaders fängelse eller högre och den misstänkte begär en offentlig försvarare,

3. Om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,

4. Om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller

5. Om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Då din fråga gäller rätt till offentlig försvarare vid anklagelser om snatteri, vilket är ett brott som enligt 8 kapitlet 2 § Brottsbalken kan ge böter eller fängelse i högst sex månader, så är möjligheterna för att få en offentlig försvarare tilldelad ganska små.

Förutsatt att det rör sig om anklagelser rörande ett snatteri där omständigheterna kring det påstådda brottet är relativt okomplicerade och den misstänkte är över 18 år så kommer därför troligen ingen offentlig försvarare att tilldelas den misstänkte.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Processrätt och Rättshjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”