Rätten till offentlig försvarare

FRÅGA
Hej, Jag har blivit kallad av polisen till ett förhör nästa vecka. Jag har ej fått någon information om vad de gäller då jag kommer behöva legitimera mig på plats och därför inte kunde säga något mer på telefon. Om jag skulle delges misstanke om brott, har jag rätt att begära en advokat under förhöret eller hur ser mina rättigheter ut? Med vänliga hälsningar,
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lagstiftning när det gäller rätten till och förordnande av en försvarsadvokat är rättegångsbalken (1942:740) (RB).

Rätten till en försvarsadvokat

Den som är misstänkt för brott har i vissa fall rätt till en offentlig försvarare, det vill säga en försvarsadvokat som staten betalar kostnaden för. Vad som krävs för att en offentlig försvarare ska förordnas regleras i 21 kap. 3 § a RB. Där framgår att någon som är anhållen eller häktad har rätt till en offentlig försvarare. En brottsmisstänkt person har också rätt till en offentlig försvarare om personen är misstänkt för ett brott där straffet är minst sex månaders fängelse. Vidare sägs det i 21 kap. 3 a § 2 st. att en offentlig försvarare därutöver ska förordnas om det behövs med hänsyn till utredningen om brottet, om det finns risk för annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden.

Om det inte bestäms att du efter förhöret ska anhållas, har du inte rätt till en försvarare på den grunden. Av frågan framgår inte vilket brott du eventuellt skulle vara misstänkt för, men om minimistraffet för brottet är sex månaders fängelse eller mer, har du rätt till en försvarare. I kap. 3-24 brottsbalken (1962:200) kan du se vilka straffskalor som gäller för olika brott. Det är möjligt att du skulle kunna ha rätt till en offentlig försvarare med anledning av någon av punkterna som räknas upp i 21 kap. 3 a § 2 st RB men det är svårt att svara på eftersom att jag inte har inblick i vad fallet gäller eller i dig som person.

Du kan begära en försvarare under förhöret. Det är sedan domstolen som beslutar om du ska få en försvarsadvokat. Ifall du delges misstanke om brott är du inte skyldig att svara på polisens frågor innan du fått prata med en försvarare. Om det visar sig att du inte har rätt till en offentlig försvarare, kan du ändå få hjälp av en privat försvarare, men då är det du själv som får stå för advokatkostnaderna (21 kap. 3 § RB).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Khalid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (127)
2021-10-03 Är målsägande skyldig att inställa sig vid huvudförhandling?
2021-09-29 Får man välja sin försvarare?
2021-09-14 Får jag välja offentlig försvarare?
2021-09-13 Väcka en talan i tingsrätt

Alla besvarade frågor (96510)