Rätten till offentlig försvarare

2016-04-20 i Rättshjälp
FRÅGA
Har blivit tagen för grovt rattfylleri. Kan jag få rättshjälp vid kommande rättegång. Är pensionär och har ingen möjlighet att själv bekosta en advokat. Vad gäller ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När man blir tagen för rattfylleri har man begått ett brott. Detta kommer leda till att en åklagare åtalar dig för detta brott. Det är ett så kallas allmänt åtal, där det är staten som för talan mot dig som enskild.

Alla som blir åtalade för brott har rätt till en offentlig försvarare. Detta framgår av 21 kapitlet 3a § i rättegångsbalken. Detta betyder att du inte kommer behöva anlita en egen advokat att försvara dig om du inte vill det. Det finns vissa undantag till att få offentlig försvarare om det exempelvis rör sig om mindre brott. Eftersom det i ditt fall rör sig om grovs rattfylleri för vilket man kan få upp till två år fängelse, borde du bli förordad en försvarare enligt 21:3a RB, om du begär detta.

Döms du för brottet kommer du dock bli ersättningsskyldig till staten för de kostnader de lagt ut på en offentlig försvarare för dig, 31 kap 1§ RB. Du kommer även bli ersättningsskyldig för de blodprov som tagits för att testa din alkoholhalt i blodet. Du skall veta att en offentlig försvarare inte kan kosta hur mycket som helst. De följer en förbestämd taxa för timarvode och de följer en viss schablon för hur mycket tid det bör ha tagit din försvarare att försvara dig.

När man fastställer vad du skall betala tillbaka så tar man din inkomst i beaktande och dina ekonomiska förhållanden kommer därför ligga som grund för bedömningen om du måste betala tillbaka allt eller bara en viss del av de kostnader som lags ut på ditt försvar.

Jag hoppas du fått en uppfattning om vad som gäller!

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (67)
2020-11-28 Skäl att kontakta advokat vid ringa narkotikabrott?
2020-07-31 Finns det möjligheter att få rättshjälp billigare när man saknar de ekonomiska möjligheter för att bekosta det själv?
2020-07-28 Val av advokat vid rättshjälp
2020-06-30 När har man rätt till en offentlig försvarare?

Alla besvarade frågor (86821)